LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Normatīvie akti

Dabas aizsardzības pārvaldes darbību regulējošie pamatdokumenti

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" un citiem normatīvajiem aktiem.

Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums (02.06.2009. MK noteikumi Nr.507)

Dabas aizsardzības pārvaldes galveno darbu plāns 2020. gadam (DOCX 0,14 MB)

Dabas aizsardzības pārvaldes galveno darbu plāna izpilde 2019. gadā  (DOCX 0,32 MB)