LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
*************************************************************************
LAIKS: 04.03.2019. plkst. 18.00
VIETA: Garkalnes novada pasvaldības Kultūras centrs ”Berģi”, mazā zāle, Brīvības gatve 455, Rīga
RĪKO: SIA “Vides konsultāciju birojs”
 

Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Kristīne Vilciņa


*************************************************************************
LAIKS: 07.03.2019. plkst. 14.00
VIETA: Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Limbažos
RĪKO: SIA “Reģionālie projekti”

Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme


*************************************************************************
LAIKS: 21.03.2019. plkst. 17.00
VIETA: Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
RĪKO: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

 

*************************************************************************
LAIKS: 26.03.2019. plkst. 15.00
VIETA: Ventspils novada dome, 2. stāva zāle, Skolas iela 4, Ventspils
RĪKO: SIA “Vides konsultāciju birojs”
 

Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Kristīne Vilciņa