LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Darbs COVID-19 pandēmijas laikā laikā
Informācija par darbu COVID-19 pandēmijas laikā

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību un Valsts kancelejas ieteikumus par darba organizēšanu šajā laikā, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) visā Latvijā uz ārkārtas situācijas laiku ir pārtraukusi klientu apkalpošanu klātienē
līdz 2021. gada 28. februārim.

Iedzīvotāji Pārvaldes pakalpojumus var saņemt elektroniski, informācija par pakalpojumiem atrodama mūsu tīmekļa vietnē: https://www.daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/. Klientiem konsultācijas tiks sniegtas telefoniski vai e-pastā, bet galējas nepieciešamības gadījumā pieņemšanu organizēs pēc iepriekšēja pieraksta.Pārvalde dokumentus pieņems parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtītus uz e-pastu pasts@daba.gov.lv  vai teritoriālajām struktūrvienībām:
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem īpaši izveidotā tīmekļa vietnē https://covid19.gov.lv/.


Savukārt par aktuālo informāciju par  pakalpojumu pieejamību un pasākumu norisi informēsim Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv un sociālajās platformās.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta 3.apakšpunktu, iesniegumus Pārvaldei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Ar mums var sazināties arī ar e-adreses palīdzību >>>
Baneris e-adrese


Par citiem digitājiem saziņas rīkiem un risinājumiem plašāka informācija sadaļā DARI DIGITĀLI.

Ar roku parakstītus papīra dokumentus lūdzam sūtīt pa pastu.

Klātienē dokumenti netiek pieņemti!

 
Par atbrīvojumu no nomas maksas ārkārtas stāvokļa laikā

Saskaņā ar MK noteikumiem par gadījumiem, kādos Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā uzņēmēju var atbrīvot no nomas maksas, ja nekustamais īpašums uzņēmuma saimnieciskajai darbībai nomāts no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības, Dabas aizsardzības pārvalde aicina nomniekus vērsties Pārvaldē ar iesniegumu par nomas maksas atcelšanu vai samazināšanu.

Nomniekiem, kuriem ir spēkā esošs nomas līgums ar  Dabas aizsardzības pārvaldi, jāiesniedz Pārvaldē iesniegums ar aicinājumu samazināt vai atcelt nomas maksu, kurā norāda:

 

Esam atbildīgi dabas tūrisma objektos

Dabas aizsardzības pārvalde lūdz ievērot noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un arī dabā vienam no otra turēties vismaz 2 metru attālumā.


 

Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām par dabas taku un objektu pieejamību mūsu mājaslapas sadaļā INFRASTRUKTŪRAS AKTUALITĀTES, kā arī lietotnē "Dabas tūrisms".
To bez maksas var lejupielādēt
Google Play

Apple Store App

Apzinies savu atbildību kā tūrists!

Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!