LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi
Atbilstoši 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem ” Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.
 

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baldones Baltās pils parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baldones sanatorijas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bauņu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Briežmuižas lapegļu stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cēres parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dīķeres parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzidras Smiltnieces dendroloģiskie stādījumi Nīgrandes “Rožkalnos”

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Emzes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi “Katlakalna priedes”

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gomeļmuižas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Hoftenbergas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ilzenes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Indrānu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunaglonas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunmēmeles parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunsventes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jāņa Metuzāla dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Juzefovas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalētu mežaparks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalētu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalsnavas dendrārijs

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Katvaru “Stirnu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kokneses parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krotes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķeipenes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķimales parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lagzdenes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Laidu “Jaunbrēdiķu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Laizānu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Langsēžu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Leču parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēdurgas mežaparks “Zaļā birzs”

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielbērsteles parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielvārdes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lutriņu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Malienas “Dārzniecības” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Manģenes dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Medumu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mežotnes “Vanadziņu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mežvidu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nabes Sibīrijas ciedrupriežu stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nēķena parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nurmižu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna “Līgotnēs”

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ostbahas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ozupienes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Padures “Vecleju” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Palsmanes parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pamūšas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Paula Galenieka dendroloģiskie stādījumi Baldones “Rozītēs”

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Priekuļu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Puikules parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rembates parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rozališķu parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rudbāržu mežaparks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rumbas “Polīšu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Runtortas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silvas dendrārijs

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skrīveru dendrārijs

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skrīveru svešzemju koku stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes “Timuki” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Straupes “Klētnieku” lapegļu stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Strazdes “Robežnieku” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stūru parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Štakeldangas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Talsu dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tārgales parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tāšu Padures parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tērvetes “Sprīdīšu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ulmales parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Upesmuižas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vārkavas parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecpils parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecsaules parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vērgales parks

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vidagas lapegļu alejas un stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Višķu “Vītolu” dendroloģiskie stādījumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zlēku parksPotenciālais aizsargājamais dendroloģiskais stādījums