LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Dabas pieminekļi - ģeoloģiskie objekti
Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr. 175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" (pēdējie grozījumi veikti ar Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr.683) valsts aizsardzībā atrodas 179 atsevišķi noteikti ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, kā arī visi dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un 10 metru plata josla ap tiem.

Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu ģeotelpiskie dati pieejami Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu aizsardzību regulē Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi priekšlikumus ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu precizēšanai, kā arī jaunu dabas pieminekļu noteikšanai un pakāpeniski tiek veikta zemes īpašnieku un pašvaldību informēšana, lai varētu veikt izmaiņas normatīvajos aktos.

Lūdzam ņemt vērā, ka zemāk pieejamā informācija par katru dabas pieminekli, ietver vēlamo objekta nosaukumu un platību, kā arī šobrīd visi ierosinājumi nav ietverti spēkā esošajos noteikumos par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem.

Normatīvajos aktos noteiktās dabas pieminekļu robežas redzamas Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

 

Abavas rumba

Abavas Velnala

Adamovas krauja

Ainavu krauja un Ķaubju iezis

Apes dolomīta atsegums

Ānfabrikas klintis

Ātraiskalns

Baltavots un Melnavots

Baltijas Ledus ezera krasta valnis pie Rīvas

Bārbeles sērūdeņraža avots

Bezdeligu klintis un Dambjupītes alas

Bēršu drumlini

Bolēnu Veselības avots

Braslas ieži

Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums

Buļļu kāpas

Burtnieka smilšakmens atsegumi

Cepļa (Jaunzemju) dolomīta atsegums

Cimmermaņu krauja

Cīruļu iezis un Blusu ala

Dagdas ala

Dambja iezis un Bruņa ala

Dampeļu atsegums

Daudas un Jodupītes ieleja

Daugavas vārtu kraujas

Dauģēnu klintis un alas

Dāvida dzirnavu avoti

Dolesmuižas atsegums

Dolomītu krauja, Īļaku iezis un Vizuļu iezis

Dongu Valna dūbe

Dzelveskalna atsegumi un alas

Dzērves-Bērziņu avoti

Dzilnas iezis

Elpju iezis un Vecandrijāņu klintis

Embūtes gravas

Ezernieku karsta kritenes

Ežurgas klintis un Zivtiņu klintis

Ēdernieku klintis

Ērģeļu (Ērgļu) klintis

Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis

Gaujas Stāvie krasti (Valmierā)

Gaujienas dolomīta atsegums

Gobdziņu klintis

Govs ala un avots

Grīviņu iezis

Grīžu Velna beņķis

Grūbes dolomīta atsegums

Gudzonu ala

Gūdu klintis

Gūtmaņa ala

Imulas dolomīta klintis

Inčukalna Velnala

Īvandes ūdenskritumi

Jaunžagatu krauja

Jeru alas

Jumpravas dolomīta atsegums

Kaktiņu grava

Kalamecu un Markuzu gravas

Kalējala

Kalna Klauku ala un avots

Kalnamuižas kraujas

Kalna Smīdu avots

Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums

Kalnu atsegums

Kaltenes kalvas

Kaltenes krasta veidojumi

Kaļķupes klintis

Kaļļu avoti

Katrīnas iezis

Kazugrava

Kājiņu ala

Ketleru atsegumi

Klintaines sausgultne un karsta kritenes

Klūnu atsegums

Korkuļu sausgultne un pazemes upe

Krauju akmeņu saliņa

Kraukļu aiza

Krāču kalni

Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti

Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas)

Kulšenu avots

Kvēpenes ala

Ķūķu klintis

Langsēdes klintis

Launagiezis

Leimaņu iezis

Lejasbindu krauja

Lēģernieku atsegums

Lielā Ellīte

Liepas iezis - Baltā klints

Līču slāņi

Līču-Laņģu klintis

Līčupes atsegums

Līdumnieku avots

Lodes bruņuzivju iegulav

Loša atsegums

Lustūzis

Lūrmaņu atsegumi

Mālkalnes avoti

Neļķu klintis un alas

Nidas pludmalev

Ogļukalna atsegums

Ogres dolomīta kraujav

Pavāru atsegumi

Pāvilostas-Ulmales stāvkrasts

Peldangas labirints

Pētera ala

Pietraga Sarkanās klintis

Piķenes krauja un alas

Pitragsupes krasti

Plieņu atsegumi

Polbrenču un Dukuļu avoti

Pūsēnu kalns

Radžu ūdensrijēji un sausgultne

Raiskuma Sarkanās klintis

Raganu klintis

Randātu klintis un Tilderu krauja

Rauņa lejteces ieži

Raunas Staburags

Rauņa slāņi

Rāmnieku atsegumi

Riežupes Smilšalas

Riežupes ūdenskritums un atsegumi

Rīteru sausgultne un karsta kritenes

Roču ala

Rumbiņas ūdenskritums

Rundānu Valna dūbe

Saltavots

Sandarišķu karengravas

Sautas kalns

Sēra dīķi

Sēravoti Zaļajā purvā

Sietiņiezis

Silmaču iezis un alas

Silzemnieku avoti

Simtēnu (Dzirnes) ala

Skaistkalnes karsta kritenes

Skaņaiskalns

Spiģu ala

Spriņģu iezis

Sproģu gravas

Staburags

Staiceles dzelzsavoti

Staldzenes stāvkrasts

Stiglavas atsegumi

Stoķu klintis un Patkula ala

Strantes–Ulmales stāvkrasts

Stūķu iezis

Svētciema akmeņu saliņas

Svīķupīte un Kautraka gravas

Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums

Šķēdes atsegums

Tītmaņu iezis

Vaives lejteces ieži

Valgales rumba (Sudmaļu ūdenskritumi)

Vanagu iezis

Vecmelderu avoti

Veczemju klintis

Velna acs avots

Velna Skroderis

Velnalas klintis

Ventas rumba

Vējiņu alas un Elles bedres

Vidagas dolomīta atsegumi

Viesulēnu slāņi

Vīksnu alas

Viļušu avots

Virsaišu ūdenskritums

Vizlas lejteces atsegumi

Zanderu dolomīta alas

Zaņas lejteces atsegumi

Zartapu grava

Zebrus avoti

Ziedleju klintis

Zilo kalnu Šlīteres krauja

Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula

Zoslēnu atsegumi

Zvārtes iezis

Žagatu klintsIzslēgti no iekļaušanas dabas pieminekļu sarakstā

Gavēņu atsegumi

Karogu labirints

Vecsautiņu avoti