LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Kurzemes PR novados
 Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Kurzemes plānošanas reģiona novados

Pāskata attēls ar Īpaši aizargājamām dabas teritorijām Kurzemes plānošanas reģiona novados

Ikona SKATĪT LIELĀKU
nacionālo parku marķieris oranāžā krāsā nacionālais parks (NP)
aizsargājamo ainavu apvidu marķieris dzeltenā krāsā aizsargājamo ainavu apvidus (AAA)
dabas pieminekļu marķieris brūnā krāsā dabas piemineklis (DPM)
dabas parku marķieris salātzaļā krāsā dabas parks (DP)
dabas liegumu marķieris zaļā krāsā dabas liegums (DL)
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsā mikroliegums (ML)
Aizputes novads

Alsungas novads

Brocēnu novads

Grobiņas novads

Kuldīgas novads
ML Dzirnieku pļava
LIEPĀJA
 
Mērsraga novads

Nīcas novads

Pāvilostas novads

Priekules novads

Rojas novads

Rucavas novads
 
Saldus novads

Skrundas novads
Talsu novads

Vaiņodes novads

Ventspils novads

VENTSPILS