LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Rīgas PR novados
 Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Rīgas plānošanas reģiona novados

Pāskata attēls ar Īpaši aizargājamām dabas teritorijām Rīgas plānošanas reģiona novados

Ikona SKATĪT LIELĀKU
nacionālo parku marķieris oranāžā krāsā nacionālais parks (NP)
aizsargājamo ainavu apvidu marķieris dzeltenā krāsā aizsargājamo ainavu apvidus (AAA)
dabas pieminekļu marķieris brūnā krāsā dabas piemineklis (DPM)
dabas parku marķieris salātzaļā krāsā dabas parks (DP)
dabas liegumu marķieris zaļā krāsā dabas liegums (DL)
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsā mikroliegums (ML)
Alojas novads

Ādažu novads

Babītes novads

Baldones novads

Carnikavas novads

Engures novads
ML Dubļukrogs

Garkalnes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunpils novads

Jūrmala
Kandavas novads
ML Maitiķu avoti

Krimuldas novads

Ķeguma novads

Lielvārdes novads
ML Dzelmes

Limbažu novads

Mārupes novads

Ogres novads

Olaines novads

Rīga
Ropažu novads

Salacgrīvas novads

Salaspils novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads
ML Silzemnieki

Tukuma novads