LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vidzemes PR novados
Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Vidzemes plānošanas reģiona novados 
Pāskata attēls ar Īpaši aizargājamām dabas teritorijām Vidzemes plānošanas reģiona novados
Ikona SKATĪT LIELĀKU
nacionālo parku marķieris oranāžā krāsā nacionālais parks (NP)
aizsargājamo ainavu apvidu marķieris dzeltenā krāsā aizsargājamo ainavu apvidus (AAA)
dabas pieminekļu marķieris brūnā krāsā dabas piemineklis (DPM)
dabas parku marķieris salātzaļā krāsā dabas parks (DP)
dabas liegumu marķieris zaļā krāsā dabas liegums (DL)
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsā mikroliegums (ML)
Alūksnes novads
ML Meldrupītes meži
ML Visikums
Amatas novads
DPM Dolomītu krauja
DPM Dzilnas iezis
DPM Īļāku iezis
DPM Kājiņu ala
DPM Kalnasmīdu avots
DPM Ķaubju iezis
DPM Leimaņu iezis
DPM Roču ala
DPM Simtēnu (Dzirnes) ala
DPM Stūķu iezis
DPM Vanagu iezis
DPM Vizuļu iezis
DPM Zvārtes iezis 
Apes novads
DPM Apes dolomīta atsegums
DPM Gaujienas dolomīta atsegums
DPM Grūbes dolomīta atsegums
DPM Jaunžagatu krauja
DPM Kalamecu un Markuzu gravas
DPM Lejasbindu krauja
DPM Randātu klintis un Tilderu krauja
DPM Sikšņu dolomīta atsegums
DPM Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens
DPM Žagatu klints
ML Gaujienas purvainie meži
ML Vidagas meži
Beverīnas novads
DPM Līču slāņi
Burtnieku novads
DPM Bēršu drumlini
DPM Burtnieka smilšakmens atsegumi
Cēsu novads
DPM Dāvida dzirnavu avoti
DPM Raiskuma Sarkanās klintis
Ērgļu novads
DPM Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums
Gulbenes novads
ML Bērzu purvs
ML Kaļņa riests
ML Priedes
Kocēnu novads
DPM Dukuļu avoti
DPM Stoķu klintis un Patkula ala
DPM Sietiņiezis
DPM Dikļu muižas aleja
DPM Podzēnu aleja
Līgatnes novads
Lubānas novads 
Madonas novads
Mazsalacas novads
DPM Bezdelīgu klintis un alas
DPM Dauģēnu klintis un alas
DPM Gudzonu ala
DPM Neļķu klintis un alas
DPM Skaņaiskalns
Naukšēnu novads
Pārgaujas novads
ML Elles purvs
Priekuļu novads
Raunas novads
RĪGA
Rūjienas novads
Smiltenes novads
ML Bērzoles riests
ML Šepkas riests
Strenču novads
Valkas novads
VALMIERA
DPM Valmieras Stāvie krasti
Varakļānu novads
Vecpiebalgas novads
ML Bānūžu zelta avots