LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Īpašumi

.IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU IZSOLES

PAZIŅOJUMS PAR PRETENDENTU PIETEIKŠANOS NOMAI

IZSOLE PAR TIESĪBĀM PĻAUT UN IEGŪT NIEDRES

NOSLĒGTIE NOMAS LĪGUMI

NOMĀJAMIE ĪPAŠUMI

NEVAJADZĪGĀ KUSTAMĀ MANTA

 
IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU IZSOLE
Īpašums Platība Līguma darbības termiņš  Kontaktinformācija / dokumenti Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums
Nekustamais īpašums „Gaujas NP Līgatnes pagasts”, ar kadastra Nr.42620010137, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42620010137, un kustamā manta - pārvietojama koka konstrukcijas būve 25 m² platībā un 6 (seši) koka galdi ar soliem. 0,12ha 5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange tel. nr. +371 26340340, e-pasts inta.lange@daba.gov.lv.       26.06.2020. 10.07.2020.
Nekustamais īpašums „Slīteres bāka”, ar kadastra Nr. 88500030061, kas atrodas Šlīterē, Dundagas novada, Dundagas pagastā, kā sastāvā reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061, bāka ar kadastra apzīmējumu 88500030061001 un tualete, ar kadastra apzīmējumu 88500030061014.

 
2000 m2 5 gadi Kurzeme reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrs "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa Tālr. +371 27878099, e-pasts: erika.klavina@daba.gov.lv 04.03.2020. 12.03.2020.
Nekustamais īpašums "Zvaigznītes", Kocēnu novada Dikļu pagastā, kadastra Nr. 96520060217, un sastāv no zemes vienības ar kadastra Nr. 96520080117,

29,2 ha platībā.

29,2 ha 10 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns,
e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, mob.tel. 29433852.
30.08.2019 09.09.2019.
Nekustamais īpašums „Randu pļavas”, Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā.kadastra Nr. 66350010040  zemes vienības daļa ar kadastra Nr. 663500100408002 0,3ha platībā un zemes vienības daļas ar kadastra Nr. 6635001004008001, 16,9 ha platībā zemes noma.  17,2 ha 5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks, Administratīvās daļas vadītājs Mārtiņš Zīverts, e-pasts: martins.ziverts@daba.gov.lv, tālr. 29205712. 26.08.2019. 03.09.2019.
Nekustamā īpašuma “Šlīteres bāka", Šlīterē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 88500030061 būvju un zemes noma 1 gads

Pārvaldes Kurzeme reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa, e-pasts erika.klavina@daba.gov.lv mob. tālr. +371 27878099.

18.04.2019. 29.04.2019.
Nekustamo īpašumu noma Gaujas Nacionālajā parkā
  • “Gaujas NP Priekuļi” Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā, kadastra Nr. 42720010067 
  • “Gaujas NP Kocēni” Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, ar kadastra Nr. 96640160070
  • “Valsts meži - pie Gaujas” Vaidavas pagasta, Kocēnu novadā, kadastra Nr. 96880050061


1,86 ha
(1.pielikums)

7,74ha  (2.pielikums)

1,2 ha  (3.pielikums)
10 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns, e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, mob.tālr. 29433852.    09.04.2019. 17.04.2019

Nekustamā īpašuma “Šlīteres bāka", Šlīterē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 88500030061 būvju un zemes noma

5 gadi

Pārvaldes Kurzeme reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa, e-pasts erika.klavina@daba.gov.lv mob. tālr. +371 27878099.

04.04.2019. 11.04.2019.
Nekustamā īpašuma “Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pagasta, Dundagas novadā ar kadastra Nr. 88500030055, sastāvā reģistrētās kūts telpu noma 216,3 m2 18.05.2023. Pārvaldes Kurzeme reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītāja Marina Gavrjutina, e-pasts marina.gavrjutina(at)daba.gov.lv  mob. tel. +371 26484678 05.03.2019. 22.03.2019.

Uz augšu
 
PAZIŅOJUMS PAR PRETENDENTU PIETEIKŠANOS NOMAI
Īpašums Platība Līguma darbības termiņš  Kontaktinformācija / dokumenti Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums
 

Uz augšu

IZSOLE PAR TIESĪBĀM PĻAUT UN IEGŪT NIEDRES
Īpašums Platība (ha) Nomas maksa gadā (bez PVN) Kontaktpersona Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums

Uz augšu

Īpašums Platība (ha) Nomas maksa gadā (bez PVN)  Nomnieks Līguma noslēgšanas datums Līguma beigu datums
„Randu pļavas”, kadastra Nr. 66350010040, Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagastā, ietilpst dabas liegumā “Randu pļavas”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 663500100408002 un  6635001004008001 17,2 ha EUR 28,00 Mārtiņš Smilts 12.09.2019.. 09.09.2024.
„Zvaigznītes”, kadastra Nr. 96520060217, Dikļu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96520080117 29,2 ha EUR 915 Jānis Kazaks 04.10.2019. 09.09.2029.
Informācijas centra ēkas bēniņi, Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 80150010601003 ~120m2 EUR 234,00 Biedrība “Ozollīči” 24.05.2019. 23.05.2029.
„Valsts meži - pie Gaujas”, kadastra Nr. 96880050061, Vaidavas pagasta, Kocēnu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96880050061 1,2 ha EUR 35,00 Andis Kārkliņš 24.04.2019. 17.04.2024.
„Gaujas NP Priekuļi”, kadastra Nr. 42720010067, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42720010065 1,86 ha EUR 60,00 Andis Kārkliņš 24.04.2019. 17.04.2029.
“Gaujas NP Kocēni”, kadastra Nr. 96640160070, Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640140117 7,74 ha EUR 154,80 Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Kārļi” 24.04.2019. 17.04.2029.
“Slīteres bāka”, kadastra Nr. 88500030061, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061004, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061014 0,2 ha EUR 200,00 Biedrība “Zaļā doma” 30.04.2019. 30.04.2020.
“Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kūts ar būves kadastra apzīmējumu 88500030055006 216,3kvm 135,00 SIA “Alis W” 01.04.2019. 18.05.2023.
“Lūznavas mežs”, kadastra Nr. 78680020414, zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 003 0102 4,22 ha EUR 28,2 SIA Kadiķis D" 26.07.2018. 19.07.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740090069 5,3 ha EUR 50,00 Raiskuma pagasta V.Uzulēna zemnieku saimniecība "Virši" 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740080268 0,19 ha EUR 28,00 Modris Miezītis 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Straupe”, kadastra nr. 42820040284,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090087, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090086, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090084

3,00 ha
2,49 ha
1,65 ha
EUR 71,40 Andis Kārkliņš 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Liepa”, kadastra Nr. 42600010082, zemes vienības daļa 426000100598001 1,69 ha EUR 42,16 Andris Klepers 04.06.2018. 03.06.2028.
“Kārļukalns”, kadastra Nr. 42460050108, zemes vienības kadastra apzīmējums 42460050108 6,6 ha EUR 70,00 Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA SMĪDES 1" 04.06.2018. 03.06.2028.
"Liepājas ezers", kadastra Nr. 17000410472, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004 , zemes vienības daļa 170002600048001 0,2631 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Liepājas pilsētas pašvaldība 08.06.2018. 07.06.2027.
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050146
“Mārītes”, kadastra Nr. 42620030132,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620030132
“Jauntērces”, kadastra Nr. 42110050041,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42110050042

9,06 ha
 
0,55 ha
 
1,5 ha
EUR 72,00 SIA" Ripolauks" 04.06.2018. 04.06.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra 1,86 ha EUR 12,00 Valda Indrēvica 04.06.2018. 03.06.2028.
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050170, zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050046

1,00 ha
 3,05 ha
EUR 50,0
 
Biedrība "Kumada"
 
04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas Nacionālais parks”, kadastra Nr. 96620060258, zemes vienības kadastra apzīmējums 96620060258 0,9 ha EUR 3,0 Pēteris Šīrants 04.06.2018. 03.06.2023.
“Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr. 88500020159, zemes vienības kadastra apzīmējums 88500010072
“Slīteres Valsts rezervāts” , kadastra Nr. 88620050102, zemes vienības kadastra apzīmējums 88620040100
2,3 ha
 
5,2 ha  
EUR 300,00 SIA “Alis W” 21.05.2018. 18.05.2023.
“Brīvības iela 35”
kadastra Nr. 70700070468
zemes vienības kadastra apzīmējums 70700070468
0,3845 ha EUR 60  mēnesī SIA “Carbon energy systems” 10.04.2018. 10.04.2023.
“Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr. 80880010121 zemes vienības kadastra apzīmējums 80880010142, zemes vienības daļa                       808800101428001 0,2681 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli" 08.02.2018. 08.02.2048.
“Ģipslavas”, kadastra Nr. 42660010004
 zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010004
15,0 ha EUR 350,00 ZS "Druvas" 30.05.2016. 30.05.2021.
“Ķemeri 6104”,
kadastra Nr. 13000266104
zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266104
0,61 ha EUR 1399,17 mēneša maksa SIA "Sanare KRC Jaunķemeri" 10.08.2016 10.08.2026.
“Purmaļi”,
kadastra Nr. 42660010068 zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010068
13,0 ha EUR 350,00 ZS "Kārtužu muiža" 30.05.2016. 30.05.2021.
“Pils sala”,
kadastra Nr. 09000120060,
 zemes vienības kadastra apzīmējums 09000120017
0,172 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Jelgavas pilsētas dome 30.12.2016. 30.12.2026.
“Liepājas ezers”,
kadastra Nr. 17000410472
zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004
0,0108 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 30.12.2016. 30.12.2025.
“Būšnieku ezers”,
kadastra Nr. 27000320241 zemes vienības kadastra apzīmējums 27000320241
0,1951 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" 20.12.2016. 20.12.2026.
“Jūras piekrastes josla”,
Kadastra Nr. 13000250025
zemes vienības kadastra apzīmējums 13000250202
0,013 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Jūrmalas pilsētas dome 05.10.2016. 05.10.2025.
“Papes ezers”,
kadastra Nr. 64840020001 zemes vienības kadastra apzīmējums 64840020001
0,51 ha EUR 28,00 Rucavas novada dome 27.06.2016. 27.06.2031.
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gūtmaņalas informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvietas “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004. 0,85 ha 206,3 m2 3512,00 m2 EUR 170,15 (gadā) Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra" 25.01.2016. 24.01.2021.
Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Līgatnes dabas taku informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003 1,22 ha 209,90 m2 EUR 134,98 (gadā) Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs” 05.01.2016. 04.01.2021.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Bauri”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96640160075 daļas  6.78 EUR 12.20 (gadā) Inese Niedra 26.10.2015. 30.09.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Straupe”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā ar kadastra nr. 42820040284 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087 daļas. Ēka-pacēlāja māja ar kadastra apzīmējumu 42820090087001 un inventāra noliktava ar kadastra apzīmējumu 42820090087002, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087. 0,21 ha 40,9 m2 EUR 189,94 (gadā) Līgatnes novada dome 02.09.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150023904 daļas. 2,4373 ha EUR 54,19 (gadā) Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas. 0,35 ha EUR 12.67 (gadā) Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Raiskums” ar kadastra numuru 42740030058, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0165 daļas. 1.2 ha EUR 10.00 Jānis Miezītis 13.07.2015. 31.08.2020.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010401 daļa un uz tās esošās būves “Kiosks” ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 un “Nojume” ar kadastra apzīmējumu 80150010501002 EUR 262.00 (mēnesī) Anita Linde 07.07.2015. 31.10.2020.
Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.54860010020, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860010020 un 54860010404. 8,50 ha EUR 11,96 (gadā) SIA "Plostmuižas lāči" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamais īpašums “Bažciems 0101”, kadastra nr.13000220101, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 13000220101. Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.90820100254, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90820070015. 7,9 ha EUR 57,27 (gadā) Nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma „Tīreļi” ar kadastra Nr. 90800050009, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  90800050009, un īpašuma „Ķemeru mežniecība” ar kadastra Nr. 90800050011, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 90800050011. 4.7 EUR 442,00 SIA “Rabarbers-BR” 05.06.2015. 30.06.2018.
Īpašumā „Šlīteres mežniecība”, kadastra Nr.88500030055 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500030079 un 88500030055); īpašumā „Slīteres valsts rezervāts”, kadastra Nr.88500020159 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030067); īpašumā „Siliņi”, kadastra Nr.88620020201 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620020201); īpašumā „Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr.88620050102 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620010167 un 88620010107); īpašumā Moricsalas dabas rezervāts, kadastra Nr.98740090006 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740090006) 14.31 EUR 96,00 SIA “Alis W” 29.04.2015. 31.12.2019.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 1. 7,69 EUR 10.00 Edgars Liepinš 30.03.2015. 29.03.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 5 1,80 EUR 10.00 Edgars Liepiņš 23.02.2015. 22.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 1 6,49 EUR 20.00 Agnis Ruņģis 23.02.2015. 22.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. 4,77 EUR 10.00 Agnis Ruņģis 11.02.2015. 10.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. 5,6 EUR 10.00 Dzintars Strupis 10.02.2015. 09.02.2020.
Nekustamais īpašums “Jaunķemeri 2118” ar kadastra nr. 13000252118. 2955,00 m2 EUR 31,24 Krievijas Federācijas Prezidentu lietu pārvaldes Federālā valsts budžeta iestāde "Atveseļošanās komplekss "BOR"" 27.09.2013. 27.09.2062.
Nekustamais īpašums “Gneiss”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54860010401. 105,4 ha EUR 1095,63 (ceturksnī) SIA "Gneiss" 30.04.2013. 31.12.2017.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 88780030124 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88780030952 daļa 1400,00 m2 EUR 28,46 (gadā) Mērsraga novada dome 12.03.2013. 12.03.2023.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr.80150020053, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 80150020101 daļa 650,00 m2 EUR 1,24 (gadā) SIA “Abedīšanas birojs Sigulda” 14.02.2013. 30.01.2018.

Uz augšu

NOMĀJAMIE ĪPAŠUMI

Īpašums

Platība

Iznomātājs

Biroja telpas , Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601 215,00 m2 SIA "Riga Retail" telpu nomas līgums
Nekustamā īpašuma "Mākoņkalna pagasta bērnudārzs" ar kadastra Nr. 78720080276 kadastra apzīmējuma 78720080276 daļa (zeme) un  ar kadastra apzīmējumu 78720080276001 (telpas) 0.4630 ha (zeme) 150 m2 (telpas) Rēzeknes novada pašvaldība Mākoņkalna pagasta pārvalde bezatlīdzības lietošana
Nekustamā īpašums “18. Novembra iela 105” ar kadastra Nr. 05000043209 kadastra apzīmējums 05000043209 būves ar kadastra apzīmējumu 05000043202003 daļa 63.40 ha Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” zemes nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Dvarči” ar kadastra Nr. 78720080004 kadastra apzīmējuma 78720080004 būves ar kadastra apzīmējumu 78720080004012 daļa 200 m2 zemnieku saimniecība “Stirnas”
Nekustamais īpašums autostāvvietas Dārza ielā 58, Rēzeknē SIA “Leiči”
Nekustamā īpašuma “Avotiņi” ar kadastra Nr. 80420020099 kadastra apzīmējuma 80420020099 daļa 0.0235 ha Jānis Ozols zemes nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Smilgas” ar kadastra Nr. 36880030012 kadastra apzīmējuma 36880030012 daļa 0.2 ha Juris Kursītis zemes nomas līgums

Uz augšu

NEVAJADZĪGĀ KUSTAMĀ MANTA
Manta Kontaktinformācija/dokumenti Termiņš
 Līgatnes dabas taku savvaļas dzīvnieku kolekcijas aļņi Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange,
tālr. 26340340, e-pasts: inta.lange@daba.gov.lv.

Nolikums
Pieteikums izsolei
Līguma projekts

 
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2020.gada 12.oktobrī plkst.11:00.
Pārvaldes birojā, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150.

Uz augšu