LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Trauksmes celšana
Trauksmes celšana Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos
 
2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, nodrošinot trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmes
 
 Trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmju konstatēšanas shēma

 
 
Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:
 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 9. vides drošības apdraudējumu;
 10. darba drošības apdraudējumu;
 11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 15. konkurences tiesību pārkāpumu.
 
Dabas aizsardzības pārvaldē trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai ir  izveidota elektroniskā pasta adrese trauksme@daba.gov.lv. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
 
Trauksmes cēlēja ziņojumu ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.  
 
Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Dabas aizsardzības pārvaldes Personāla un lietvedības nodaļas vadītāja Dita Supe, tālr.: 67509545, e-pasts: trauksme@daba.gov.lv.
 
Detalizēta informācija par trauksmes celšanas jautājumiem ir pieejama Valsts kancelejas – trauksmes cēlēju kontaktpunkta – mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.