LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
24.11.2020. Vecākā eksperta (-es) ierēdņa amata vieta
Pieteikšanās līdz 08.12.2020.

 
Pieteikšanās līdz 15.12.2020.
 


24.11.2020.  Vecākā eksperta (-es) ierēdņa amata vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vecākā eksperta ierēdņa amata vietu Dabas aizsardzības departamenta Savvaļas sugu aizsardzības nodaļā uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība dabas zinātnēs (bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, mežzinātnē vai citā līdzīgā jomā); 
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem;
 • spēja strādāt ar valsts datu informācijas sistēmām lietotāja līmenī;
 • pieredze sugu un biotopu atpazīšanā;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, sadarbības un organizācijas prasmes;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • prasmes ĢIS programmas lietošanā (ArcGIS vai citas funkcionāli līdzīgas programmas);
 • valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Galvenie darba pienākumi:
 • sagatavot, izsniegt un anulēt Sugu un biotopu aizsardzības likumā, Medību likumā, Dzīvnieku aizsardzības likumā, Ģenētisko resursu izmantošanas likumā un Likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” paredzētās atļaujas un saskaņojumus;
 • veikt 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ieviešanu (CITES) ieviešanu un uzraudzību - sagatavot atļaujas, piedalīties apdraudēto savvaļas sugu tirdzniecības un izmantošanas uzraudzībā;
 • veikt Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu  svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību ieviešanu - izsniegt un anulēt atļaujas, piedalīties monitoringa sistēmas ieviešanā un pilnveidošanā, sagatavot pārskatus un atskaites;
 • veikt Padomes Direktīva 1999/22/EK (1999. gada 29. marts) attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos un ar to saistīto normatīvo aktu ieviešanu – izsniedzot un anulējot atļaujas zooloģisko dārzu uzveidošanai, veicot zooloģisko dārzu darbības uzraudzību;
 • konsultēt fiziskās un juridiskās personas par invazīvo sugu izmantošanas noteikumiem, aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas paredz jebkādas saimnieciskās un cita veida darbības ierobežojumus aizsargājamās teritorijās vai saistībā ar nemedījamo sugu un īpaši aizsargājamu sugu ieguvi un izmantošanu, kā arī par jautājumiem saistībā ar invazīvo sugu regulas un CITES ieviešanu, uzraudzību un kontroli;
 • sagatavot informāciju un piedalīties ziņojumu sagatavošanā sabiedrībai, Eiropas Komisijai, Eiropas Vides aģentūrai un citām starptautiskajām organizācijām par nacionālo un starptautisko normatīvo aktu ieviešanas sekmēm dabas aizsardzības jomā;
 • izskatīt un izvērtēt veikto monitoringu un pētījumu datus, nepieciešamības gadījumā iesaistīties monitoringa pasākumu plānošanā un veikšanā;
 • piedalīties dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu izstrādāšanā un projektu izvērtēšanā
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi skaistākajā Latvijas pilsētā - Siguldā;

Mēnešalga: 940 līdz 1287 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 35 amatu saimē, III līmenī, 10 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks:3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 08.12.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais eksperts CITES"  uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 08.12.2020.
 • Tālruņi uzziņām: 26101389, 29455010.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 


24.11.2020.  Vecākā eksperta (-es) ierēdņa amata vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vecākā eksperta ierēdņa amata vietu Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļā uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība dabas zinātnēs (bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, mežzinātnē vai citā līdzīgā jomā);
 • vēlama iepriekšējā darba pieredze, kas saistīta ar dabas aizsardzības jautājumiem;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem;
 • spēja strādāt ar valsts datu informācijas sistēmām lietotāja līmenī;
 • pieredze sugu un biotopu atpazīšanā, lauka pētījumu veikšanā;
 • priekšroka kandidātam, kas ir sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēts eksperts;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, sadarbības un organizācijas prasmes;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • prasmes ĢIS programmas lietošanā (ArcGIS vai citas funkcionāli līdzīgas programmas);
 • labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
 • sniegt nosacījumus, atzinumus par dažādām darbībām un plānojumiem;
 • organizēt un uzraudzīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu,  sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi;
 • piedalīties dabas aizsardzības interešu uzturēšanā pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādes procesā;
 • sagatavot informāciju un datus sabiedrībai, ziņojumiem Eiropas Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai;
 • izskatīt un izvērtēt veikto monitoringu un pētījumu datus, nepieciešamības gadījumā iesaistīties monitoringa pasākumu plānošanā un veikšanā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi skaistākajā Latvijas pilsētā - Siguldā;

Mēnešalga: 940 līdz 1287 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 35 amatu saimē, III līmenī, 10 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks:3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 15.12.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais eksperts (MPN)"  uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 15.12.2020.
 • Tālruņi uzziņām: 28332489, 29455010.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.