LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Pārskati, ziņojumi

# Statistiskais pārskats par pārkāpumiem vides un dabas aizsardzībā

 

# Pārskats par nemedījamo dzīvnieku sugu iegūšanu

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 16. pantu Dabas aizsardzības pārvalde ne retāk kā reizi divos gados sagatavo ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu.
 

# Komersanti, kas saņēmuši Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju vīngliemežu ieguvei 

Nr.
Atļaujas saņēmējs
Atļaujas Nr.
Novadi kuros atļauta vīngliemežu ieguve
1.
UAB Gudukas (Lietuva)
8/2015
Jelgavas, Daugavpils, Talsu, Liepājas, Krāslavas, Tērvetes, Tukuma, Ilūkstes, Dobeles, Olaines, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Rundāles, Tērvetes, Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Skrundas, Grobiņas, Rēzeknes, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas, Ērgļu, Vecumnieku un Auces novads
2.
SIA Lakijs
9/2015
Jelgavas, Daugavpils, Talsu, Liepājas, Tērvetes, Tukuma, Ilūkstes, Dobeles, Bauskas, Rundāles, Jaunpils, Saldus, Rēzeknes, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Durbes, Priekules, Aknīstes, Neretas, Ludzas, Dagdas, Vārkavas, Riebiņu un Auces novads.
3.
SIA Šaltupe
12/2015
Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Maltas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Riebiņu, Krustpils, Līvānu, Preiļu, Aknīstes, Neretas un Zilupes novads un Daugavpilī
4.
SIA Efekts X
13/2015
Saldus, Bauskas Kuldīgas, Tukuma, Talsu, Jelgavas un Daugavpils novads
5.
SIA Eco Berry
17/2015
Saldus, Bauskas Kuldīgas, Tukuma, Talsu, Jelgavas, Ventspils, Ķeguma, Cēsu un Preiļu novads
6.
SIA Aluminium
18/2015
Kuldīga
7.
IK Aqualats
20/2015
Rēzeknes novads