LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Brīvprātīgais darbs


Brīvprātīgā darba definīcija

Brīvprātīgais ir cilvēks, kas strādā citu labā bez atlīdzības. Viņš pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošo nodarbošanos un laika apjomu, kuru veltīt šim darbam. Brīvprātīgais darbs ir laika, zināšanu un prasmju ziedošana citu labā par to nesaņemot atalgojumu. Brīvprātīgo darbu Latvijas Republikā regulē "Brīvprātīgā darba likums", kas stājies spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.
 

Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Brīvprātīgie gan no Latvijas, gan Eiropas veikuši daudzus vērtīgus un lietderīgus darbus, palīdzot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) administrāciju darbiniekiem veicināt ar dabas aizsardzību saistītas aktivitātes. Gan brīvprātīgo grupas, gan atsevišķi brīvprātīgie iniciējuši dažādas teritoriju sakopšanas un infrastruktūras uzlabošanas talkas, kā arī palīdzējuši organizēt vides izglītības aktivitātes dažāda mēroga pasākumos. Brīvprātīgo aktivitātes norisinājušās pieredzējušu dabas aizsardzības jomas darbinieku vadībā, sniedzot palīdzību tūristu uzskaitē ĪADT, vides izglītības darbā, informatīvo materiālu sagatavošanā un citos nozīmīgos darbos.
 

Eiropas brīvprātīgie Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas kopš 2007. gada programmas European Voluntary Service ietvaros uzņēmušas brīvprātīgā darba veicējus no dažādām Eiropas valstīm - Spānijas, Portugāles, Francijas un Vācijas. Strādājot Ķemeru un Gaujas Nacionālajos parkos, brīvprātīgie devuši nozīmīgu ieguldījumu gan ilgtspējīga tūrisma attīstībā un vides izglītības pasākumu organizēšanā, gan infrastruktūras sakārtošanas un dabas aizsardzības jomā.
 
Ja tev ir vēlme un ideja veikt brīvprātīgo darbu kādā Latvijas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (kopīgi ar domubiedriem iniciēt kādu talku u.c.), tad raksti uz pasts@daba.gov.lv