LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Darbības ar sugām un biotopiem
Dabas aizsardzības pārvaldes pakalpojumu pieprasīšanai aicinām izmantot Vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv.
 

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Atļaujas saņemšana nemedījamo vai īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanai

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesniegumu veidlapas:  

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Atļaujas saņemšana īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā

Elektroniskā pieteikšanās pakalpojumam portālā www.latvija.lv >>>
Iesniegumu veidlapa:
  • Iesniegums brīvā formā
 

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Atļaujas saņemšana Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanai (introdukcijai) vai populācijas atjaunošanai dabā (reintrodukcijai)

Elektroniskā pieteikšanās pakalpojumam portālā www.latvija.lv >>>
Iesniegumu veidlapa:
  • Iesniegums brīvā formā
 

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Atļaujas saņemšana zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos

Elektroniskā pieteikšanās pakalpojumam portālā www.latvija.lv >>>
Iesniegumu veidlapa:
  • Iesniegums brīvā formā
 

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Atļaujas saņemšana zooloģiskā dārza izveidošanai un zooloģiskā dārza reģistrācija

Elektroniskā pieteikšanās pakalpojumam portālā www.latvija.lv >>>
Iesniegumu veidlapa: