LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2014. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013. 2014.  |  2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2014/79 KF 22.12.2014.
Atklāts konkurss. Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta. Projektēšana un būvdarbi
DAP 2014/78 KF 15.12.2014.
Atklāts konkurss. Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" 
IV kārta. Būvdarbi.
DAP 2014/81 05.12.2014.
Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas tūrisma sadaļas mobilās aplikācijas Apple IPhone un Google Android platformām izstrāde
DAP 2014/80 03.12.2014.
Informatīvo materiālu dizaina un piktogrammu izstrādes, e-avīžu maketēšanas un bukletu divās valodās maketēšanas un drukas pakalpojuma iepirkums LIFE+ programmas projektā „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE13 ENV/LV/000839, LIFE EcosystemServices)
DAP 2014/77 28.11.2014.
Motorzāģu, krūmgriežu un zāles pļāvēja piegāde
DAP 2014/76 AK 28.11.2014.
Ziemojošo ūdensputnu uzskaites
 Līgums
DAP 2014/75 AK NFI 28.11.2014.
11 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, sagatavojot tos integrēšanai vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
DAP 2014/74KF 26.11.2014.
„Jaunu taku maršrutu un antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II posms „Dabas tūrisma infrastruktūras izveide”” būvprojekta sadalīšana kārtās
DAP 2014/73
13.11.2014.
Individuālie darba aizsardzības līdzekļi mežsaimnieciskajiem darbiem
Identifikācijas
DAP 2014/72
12.11.2014.
Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas tūrisma sadaļas mobilās aplikācijas Apple IPhone un Google Android platformām izstrāde
Ieprikums pārtraukts
DAP 2014/71
11.11.2014.
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Engures novada Smārdes pagastā, pie apdzīvotās vietas „Kūdra”
DAP 2014/70
07.11.2014.
Bukletu drukāšana
DAP 2014/69
05.11.2014.
Ēkas rekonstrukcija
DAP 2014/68
28.10.2014.
Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi
DAP 2014/67
28.10.2014.
Trīs bukletu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” izgatavošana
DAP 2014/66
27.10.2014.
Monitoringa iekārtas
DAP 2014/65
24.10.2014.
Alumīnija laiva ar motoru
DAP 2014/64
23.10.2014.
GPS iekārtas
DAP 2014/63
23.10.2014.
Būvmateriālu un saimniecības preču piegāde
DAP 2014/62
22.10.2014.
Brošūras izgatavošana
DAP 2014/61 ENPI
21.10.2014.
Bukletu dizaina izstrāde, maketēšana un drukāšana
DAP 2014/60
17.10.2014.
Degvielas iegāde
DAP 2014/59 LIFE 13.10.2014.
Hidroloģiskā režīma atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā Gulbjusalas purvā projekta LIFE+ Nature LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST" programmas  ietvaros
DAP 2014/58 LIFE
02.10.2014.
Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā LIFE+ Nature programmas projekta LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST" ietvaros
DAP 2014/57 AK
29.09.2014.
Zīdītājdzīvnieku monitoringa veikšana atbilstoši Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai
DAP 2014/56 ENPI
24.09.2014.
Informācijas stendu A0 formāta maketu izstrāde un 10 informācijas planšetu izgatavošana
DAP 2014/55
24.09.2014.
Juridiskie pakalpojumi
DAP 2014/54 KF
23.09.2014.
Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” autoruzraudzība
DAP 2014/53 KF
23.09.2014.
Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” būvdarbu būvuzraudzība
DAP 2014/52 ENPI
15.09.2014.
Informācijas stendu konstrukciju un robežzīmju izgatavošana un uzstādīšana
DAP 2014/51
02.09.2014.
Dzīvnieku barība
DAP 2014/50
01.09.2014.
Dabas aizsardzības pārvaldes biroja jumta remonts
Ieprikums pārtraukts
DAP 2014/49
28.08.2014.
Bukletu dizaina izstrāde, maketēšana un drukāšana
DAP 2014/48
27.08.2014.
Kurināmās (akcizētās) dīzeļdegvielas piegāde
DAP 2014/47
26.08.2014.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana
DAP 2014/46
20.08.2014.
20 Informācijas stendu A1 formāta maketu izstrāde un 43 informācijas stendu koka konstrukciju izgatavošana, tajā skaitā informācijas planšetes sagatavošana – izstrādāto maketu izdrukāšana, laminēšana un pielīmēšana pie planšetes, kā arī sagatavoto stendu uzstādīšana atbilstoši Pasūtītāja norādītajām vietām dabā – Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionos
DAP 2014/45 ENPI
20.08.2014.
Informācijas stendu konstrukciju un robežzīmju izgatavošana un uzstādīšana
DAP 2014/44 LIFE
08.08.2014.
Auditora pakalpojumi projektā „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma”, LIFE11 NAT/LV/000371
DAP 2014/43
01.08.2014.
Divu tehnisko projektu izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, kā arī Skudrupītes palienē un mežos R no Ķemeru tīreļa projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros
DAP 2014/42 NFI
30.07.2014.
Automobiļu noma
DAP 2014/41
30.07.2014.
Virtuālo tūru izstrāde 16 skatu vietām 12 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā
DAP 2014/40
25.07.2014.
8 informācijas terminālu (displeju) iegāde un uzstādīšana tūrisma informācijas centros Latvijā
DAP 2014/39 LIFE 17.07.2014.
Bukletu dizaina izstrāde, maketēšana un drukāšana EK finanšu instrumenta LIFE+ programmas projektā „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” LIFE10 NAT/LV/000159 FOR-REST
Ieprikums pārtraukts
DAP 2014/38 NFI 17.07.2014.
Automobiļu noma
Ieprikums pārtraukts
DAP 2014/37 16.07.2014.
Pierīgas reģionālās administrācijas biroja un izglītojoši informatīvā centra „Meža māja” jumta kores un fasādes remonts
DAP 2014/36 LIFE 15.07.2014.
Divu tehnisko projektu izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, kā arī Skudrupītes palienē un mežos R no Ķemeru tīreļa projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros
Iepirkums noslēdzies bez rezultātiem
DAP 2014/35 15.07.2014.
Meža inventarizācija, dabas vērtību inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm
DAP 2014/34 14.07.2014.
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana dabas liegumos „Brienamais purvs” un „Gargrodes purvs”
DAP 2014/33 11.07.2014.
Virtuālo tūru izstrāde 16 skatu vietām 12 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā
Iepirkums noslēdzies bez rezultātiem
DAP 2014/32 11.07.2014.
Telpu kopšana
DAP 2014/31 AK 02.07.2014.
Atklāts konkurss. 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, sagatavojot tos integrēšanai vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
DAP 2014/30 AK 19.06.2014.
Valstij, Vides aisardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, piekrītošās zemes instrumentāla uzmērīšana
DAP 2014/29 AK 13.06.2014.
Atklāts konkurss. Dabas tūrisma infrastruktūras remontdarbi
Līgums
DAP 2014/28 AK 13.06.2014.
Atklāts konkurss. Dabas tūrisma infrastruktūras kopšana
DAP 2014/27 09.06.2014.
Dzīvnieku barība ar piegādi
DAP 2014/26 LIFE 30.05.2014.
Informācijas stendu un baneru izgatavošana
DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
Atklāts konkurss. Bezmugurkaulnieku un zivju monitoringa veikšana atbilstoši Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai
DAP 2014/24 04.06.2014.
Cirsmu fonda sagatavošana Boreālo mežu (9010*) apsaimniekošanas pasākumiem, Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2014. gadā
DAP 2014/23 29.05.2014.
Būvmateriālu un saimniecības preču piegāde 2014.gadam
DAP 2014/22 LIFE
28.05.2014.
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana 6 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
DAP 2014/21
20.05.2014.
Dabas pieminekļu datu apkopošanas un lauka izpētes
DAP 2014/20
20.05.2014.
Bukletu maketēšana un drukāšana Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā” ietvaros
DAP 2014/19
16.05.2014.
LLB-2-257 projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros dabas takas infrastruktūras uzlabojumi tās pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Piloru Ozolu audzē, Rāznas nacionālā parka Ežezera dabas lieguma zonā
DAP 2014/18
16.05.2014.
Atklāts konkurss. Potenciālo bioloģiski vērtīgo zālāju inventarizācija
DAP 2014/17
14.05.2014.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
DAP 2014/16
13.05.2014.
Bukletu maketēšana un drukāšana Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā” ietvaros
Ieprikums pārtraukts
DAP 2014/15 LIFE
28.04.2014.
Informācijas planšetu un koka konstrukciju izgatavošana.
DAP 2014/14
24.04.2014.
Trīs ĪADT statusa izvērtējums
DAP 2014/06 KF 22.04.2014.
Atklāts konkurss. Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II.kārta” būvdarbi
DAP 2014/13 17.04.2014.
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības
DAP 2014/12 09.04.2014.
LLB-2-257 projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros dabas takas infrastruktūras uzlabojumi tās pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Piloru Ozolu audzē, Rāznas nacionālā parka Ežezera dabas lieguma zonā
DAP 2014/11 AK 04.04.2014.
Atklāts konkurss. Automašīnu remonts un tehniskās apkopes
DAP 2014/10 AK NFI 03.04.2014.
Atklāts konkurss. Koncepcijas un metodikas izstrāde ĪADT dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanai vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
DAP 2014/09 11.03.2014.
Putnu fona monitoringa veikšana
DAP 2014/08 21.02.2014.
Putnu bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana dabā
DAP 2014/07 21.02.2014.
Filmēšanas, fotografēšanas kameras
DAP 2014/05 13.02.2014.
Inventārs zivju izziņas nodarbībām
DAP 2014/04 13.02.2014.
Zivju izziņas materiālu izgatavošana
DAP 2014/03 13.02.2014.
Zivju migrācijas ceļu attīrīšana
DAP 2014/02 13.02.2014.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināriem
DAP 2014/01 EKPI
13.01.2014.
Auditora pakalpojumi projekta Nr.LLB-2-257 „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”