LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2017. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums67
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2017/69 AK 21.12.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai „Dzeņi” ar 22.01.2017. grozījumiem
Piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 12.februārim plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2017/68 MI 14.12.2017. Jauna dziļurbuma ierīkošana un vecā dziļurbuma likvidēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.12.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
DAP 2017/64 AK 08.12.2017. ES nozīmes biotopu inventarizācijas un monitoringa anketu ievade dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS"
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.01.2018. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/67 MI 07.12.2017. Darba apģērbu un apavu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.12.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums 1. daļa
Līgums 2. daļa
DAP 2017/61 AK 06.12.2017. Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.01.2018. plkst. 10:00
Rezultāti
DAP 2017/66 MI 01.12.2017. Metodikas izstrāde jūras (Baltijas jūras un Rīgas līča) piekrastē ligzdojošo putnu monitoringam
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.12.2017. plkst. 11:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/65 MI 01.12.2017. Vēsturiskās un aktuālās informācijas un datu apkopošana par Dzeņveidīgo putnu sugu novērojumiem DDPS Ozols
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.12.2017. plkst. 11:15
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/63 MI 24.11.2017. Zemes vienību uzmērīšanas un ierīcības pakalpojumi (ar 28.11.2017. precizējumiem)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.12.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/62 MI 23.11.2017. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes KRA un PRA vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 05.12.2017. plkst. 10:00
Rezultāti - 1.daļa
Rezultāti - 2.daļa
Līgums 1.daļa
Līgums  2.daļa
DAP 2017/60 AK 22.11.2017. Dzīvnieku barības piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.12.2017. plkst. 10:00 Līgums 2.daļa
Rezultāti 1., 3.-9.daļa
Rezultāti 2.daļa
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
Līgums 4.daļa
Līgums 5.daļa
Līgums 6.daļa
Līgums 7.daļa
Līgums 8.daļa
Līgums 9.daļa
DAP 2017/59 MI 15.11.2017. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes KRA un PRA vajadzībām Iepirkums
pārtraukts
DAP 2017/58 MI 07.11.2017. 10 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru
 
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/57 MI 31.10.2017. Jauna dziļurbuma ierīkošana un vecā dziļurbuma likvidēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 15.11.2017. plkst. 10:00
Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/52 AK 25.10.2017. Jūrā ziemojošo ūdensputnu indeksa avio uzskaites un ziemojošo ūdensputnu uzskaites sauszemē
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.11.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums 2.daļa
DAP 2017/56 MI 20.10.2017. Kvartālstigu ierīkošana un attīrīšana
 
Rezultāti
Līgums 2.daļa
DAP 2017/54 AK 17.10.2017. Dažādu saimniecības preču un būvmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.11.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2017/55 MI 17.10.2017. Brošūru maketēšana un poligrāfiskā iespiešana LIFE+ Nature programmas projektā LIFE11 NAT/LV/000371 ‒ “NAT-PROGRAMME
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 02.11.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/53 MI 10.10.2017. Sadzīves atkritumu izgāztuves (SAI) “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana un tehniski ekonomiskā izvērtējuma sagatavošana Ķemeru Nacionālā parka teritorijā Rezultāti
Līgums
DAP 2017/51 MI 10.10.2017. Skatu platformu un ganību žoga izbūve Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.10.2017. plkst. 10:00 Rezultāti
Līgums 1.daļa
DAP 2017/50 AK 03.10.2017. Četru īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde ar 11.10.2017. grozījumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.11.2017. plkst. 10:00
Rezultāti 2., 3. 4.daļa
Rezultāti 1.daļa
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
Līgums 4.daļa
DAP 2017/49 MI 15.09.2017. Atmežojamās meža zemes teritorijas uzmērīšana
Pielikums
Biotopu atjaunošanai Zaļajā purvā piedāvātā scenārija shematisks attēlojums. (PDF)
Biotopu atjaunošanai Zaļajā purvā piedāvātā scenārija shematisks attēlojums. (DWG)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.09.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/48 AK 07.09.2017. Automobiļu iegāde
Nolikums ar grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.10.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/47 MI 31.08.2017. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Siguldā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.09.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/46 MI 24.08.2017. Celmu frēzēšanas un ceļa labošanas darbi Slīteres Nacionālā parka teritorijā, celmu frēzēšanas darbi Grīņu Dabas rezervātā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.09.2017. plkst. 10:00
Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/43 AK 23.08.2017. Meža silpureņu Pulsatilla patens atradņu apsaimniekošana un monitorings, spilvainā ancīša Agrimonia pilosa atradņu monitorings un izpēte (ar 24.08.2017. grozījumiem)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.09.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2017/45 MI 22.08.2017. Celmu frēzēšanas un ceļa labošanas darbi Slīteres Nacionālā parka teritorijā, celmu frēzēšanas darbi Grīņu Dabas rezervātā
 
Iepirkums pārtraukts,
jo konstatētas neprecizitātes kvalifikācijas prasībās.
DAP 2017/44 MI 22.08.2017. Būvprojektēšanas pakalpojumi: projekta - “pļavu masīva ”Tamnītes” hidroloģiskā režīma stabilizēšana Slīteres Nacionālajā parkā” izstrāde Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/42 AK 22.08.2017. Piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde Rezultāti
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
Līgums 4.daļa
Līgums 5.daļa
DAP 2017/41 MI 08.08.2017. Dažādi apkures sistēmu un iekārtu remontdarbi un apkope
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 24.08.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
DAP 2017/40 MI 08.08.2017. Vējdzirnavu pārbūve Rezultāti
Līgums
DAP 2017/38 AK 03.08.2017. Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN ietvaros Rezultāti 1.,2.daļa
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2017/39 MI 01.08.2017. Informatīvo zīmju izgatavošana un piegāde Rezultāti
Līgums
DAP 2017/37 MI 31.07.2017 Skatu platformu un ganību žoga izbūve Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/36 MI 21.07.2017. Telekomunikāciju pakalpojumi Rezultāti
Līgums
DAP 2017/35 MI 21.07.2017. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Siguldā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
DAP 2017/34 AK 21.07.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Dažādu saimniecības preču un būvmateriālu iegāde (ar 27.07.2017. precizējumiem)
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
Līgums 4.daļa
DAP 2017/33 MI 06.07.2017. Būvprojektēšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes ēkas “Mehāniskās darbnīcas” remontdarbiem un  “Sargu mājas” pārbūvei Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/32 AK 29.06.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un ES nozīmes sauszemes biotopu inventarizācija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.08.2017. plkst. 10:00
Rezultāti
DAP 2017/30 AK 06.06.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas objektu inventarizācija un dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projekta izstrāde
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2017/31 MI 06.06.2017. Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas projektam “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) Rezultāti
Līgums
DAP 2017/29 AK 06.06.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Inženiertehniskās izpētes un uzmērīšanas pakalpojumi (ar 29.06.2017. grozījumiem) 
Rezultāti 1.,2.,4.daļa
Rezultāti 3.daļa
4.daļas iepirkums pārtraukts
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2017/28 AK 26.05.2017. ATKLĀTS KONKURSS Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana Rezultāti 1., 2. daļa
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2017/27 03.05.2017. Žoga būvniecība ganību teritorijas nožogošanai projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) vajadzībām
 
Iepirkums pārtraukts,
jo konstatētas neprecizitātes
iepirkuma tehniskajā specifikācijā!
DAP 2017/26 02.05.2017. Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
 
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/25 06.04.2017. Profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru noma ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ” (5.4.2.1/16/I/001) vajadzībām Rezultāti
Līgums
DAP 2017/24 04.04.2017. Automobiļu noma ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ” Rezultāti
Līgums
DAP 2017/23 31.03.2017. Iepirkumu konsultāciju un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumi Rezultāti
Līgums
DAP 2017/22 21.03.2017. Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2017. gadā Rezultāti
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
DAP 2017/21 20.03.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka informācijas centra
darbības nodrošināšana
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/20 14.03.2017. Inventārs zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/19 14.03.2017. Airu, gumijas laivu un novērošanas kameru piegāde Rezultāti
Līgums
Līgums
DAP 2017/18 14.03.2017. Vecā dziļurbuma likvidācija, jauna dziļurbuma ierīkošana un ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē Rezultāti
DAP 2017/17 14.03.2017. Lāču monitorings Rezultāti
Līgums
DAP 2017/16 28.02.2017. Speciālā jūras piekrastes biotopu monitoringa veikšana 2017. – 2018. gadā atbilstoši Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai Rezultāti
Līgums
DAP 2017/15 28.02.2017. Biotopu un veģetācijas monitorings Gaujas Nacionālā parka Gulbju salas purva dabas lieguma Purvainajos mežos (91D0*) un Lenčupes dabas lieguma Vecos vai dabiski boreālajos mežos (9010*) (2017.-2018. gadam) Rezultāti
Līgums
DAP 2017/14 24.02.2017. Natura 2000 teritoriju putnu populāciju datu apstrādes un analīzes metodikas un modeļa izstrāde un putnu populāciju lielumu kalkulācija Natura 2000 teritorijās Rezultāti
Līgums
DAP 2017/13 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Rezultāti
Līgums
DAP 2017/12 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/11 22.02.2017. Mobilo sakaru nodrošināšana Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Rezultāti
Līgums
DAP 2017/07 17.02.2017. Dziļurbuma ierīkošana un ēkas ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/10 16.02.2017. Mākslīgās nārsta vietas paplašināšana dabas lieguma „Raķupes ieleja” teritorijā Rezultāti
Līgums
DAP 2017/09 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Rezultāti
DAP 2017/08 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā
Rezultāti
Līgums
DAP 2017/06 09.02.2017. Kājnieku tilta remontdarbi Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/04 01.02.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienību vadītāju mācības - treniņš Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/03 17.01.2017. Objektu tehniskas apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana
Dabas aizsardzības pārvaldes objektos
Rezultāti
Līgums_1
Līgums_2
DAP 2017/02 12.01.2017. ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija un sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošana par 8 Natura 2000 teritorijām – mikroliegumiem Rezultāti
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
DAP 2017/01 11.01.2017. Automašīnu remonts un tehniskās apkopes Rezultāti
Līgums 1
Līgums 2