LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2018. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2018/68 MI 28.12.2018 KASKO apdrošināšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Pielikums Nr 5
Lēmums
Līgums
DAP 2018/72 MI 27.12.2018 Saimniecības ēkasbūvniecība
1. pielikums Būvprojekts  (PDF 6,55 MB)
2. pielikums Apjomu tabula
Lēmums
Līgums
DAP 2018/71 SP 06.12.2018 Dabas aizsardzības pārvaldes ēku ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde
Pamatojums par procedūras izvēli
Lēmums
Līgums
DAP 2018/70 MI 28.11.2018 Darba apģērbu un apavu iegāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 14.12.2018. plkst. 10:00.
Lēmums
Līgums
DAP 2018/69 SP 28.11.2018 Dabas aizsardzības pārvaldes ēku ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
DAP 2018/67 SP 29.10.2018

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos 4.daļa

Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums 4.daļai
DAP 2018/66 SP 22.10.2018

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos 4.daļa

Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
DAP 2018/64 AK 17.10.2018

Jūrā ziemojošo ūdensputnu avio uzskaites 2019.-2021. gadā 
Piedāvājumu iesniedz līdz 20.11.2018. plkst. 10:00.
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Rezultāti
Līgums
DAP 2018/65 AK 16.10.2018 Dabas aizsardzības pārvaldes ēku  ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 13.11.2018. plkst. 10:00.
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Atbildes uz jautājumiem
Rezultāti
DAP 2018/62 SP 16.10.2018

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos 4.daļa

Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
 
DAP 2018/63 SP 09.10.2018 Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto ES nozīmes biotopu 1110 un 1170 izvērtējums
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/61 SP 03.10.2018 Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto zivju sugu populāciju izvērtējums.
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/60 MI 01.10.2018 Traktortehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 12.10.2018. plkst.10.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/59 AK 25.09.2018 Dabas aizsardzības pārvaldes lietojumā esošo zemes vienību
ārējo robežstigu uzturēšana

Piedāvājumu iesniedz līdz 18.10.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/58 AK 25.09.2018.

4 kvadraciklu piegāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 17.10.2018. plkst. 10:00.
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Rezultāti
Līgums
Vienošanās
DAP 2018/57 AK 17.09.2018. Vieglo automobiļu piegāde ar 28.09.2018. grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.10.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 1., 2.daļa
Rezultāti_3.daļa
Līgums 1.daļai
Līgums 2.daļai
Līgums 3.daļai
DAP 2018/55 AK 12.09.2018. Apvidus automobiļu noma ar 28.09.2018. grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.10.2018. plkst. 10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2018/56 SP 10.09.2018. Multimediju projektu izvietošana un reklamēšana internetā
Pamatojums par procedūras izvēli.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/54 MI 29.08.2018.

Traktortehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 12.09.2018. plkst.10.00

Rezultāti 2.daļa
Līgums 2.daļai
DAP 2018/53 MI 29.08.2018. Hidroloģiskā līmeņa stabilizēšana dabas liegumā “Laugas purvs” projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 11.09.2018. plkst.10.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/52 MI 28.08.2018.

1 profesionālā GNSS iekārta ar programmatūru
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 10.09.2018. plkst.10.00

Rezultāti
Līgums
DAP 2018/44 AK 24.08.2018. Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 05.10.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Noslēdzies bez rezultātiem
DAP 2018/50 MI 24.08.2018. Riepu utilizācija Dabas parka “Pape” teritorijā
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 04.09.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/51 MI 24.08.2018. Bezceļa tehnikas remonts un apkope Vidzemes reģionālās administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 05.09.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/42 AK 20.08.2018. Meža inventarizācija, dabas vērtību inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm
Pielikums
Piedāvājumu iesniedz līdz 10.09.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
Līgums 4.daļa
Līgums 5.daļa
Līgums 6.daļa
Līgums 7.daļa
DAP 2018/49 AK 20.08.2018. Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi ceļa, autostāvvietu klātnes seguma, caurteku atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai Līgatnes dabas takās
Piedāvājumu iesniedz līdz 12.09.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/47 AK 16.08.2018.

Skujkoku un lapu koku jaunaudžu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošos mežos Rāznas Nacionālajā parkā
Piedāvājumu iesniedz līdz 11.09.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/43 AK 16.08.2018. Dabas aizsardzības pārvaldes ēku  ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 06.09.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2018/48 MI 16.08.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 29.08.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2. daļa
DAP 2018/45 MI 14.08.2018. Siguldas serpentīna būvdarbu konstatēto defektu novēršana
Pielikums 1
Pielikums 2
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 28.08.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/46 SP 14.08.2018. Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings 2018.-2020.gadā
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/41 MI 31.07.2018. Siguldas serpentīna būvdarbu konstatēto defektu novēršana
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 13.08.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/40 AK 27.07.2018. Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana
Piedāvājumu iesniedz līdz 30.08.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Atbildes uz jautājumiem
Rezultāti
Vienošanās
DAP 2018/38 AK 27.07.2018. Dabas aizsardzības plāna izstrāde Ķemeru Nacionālajam parkam
24.08.2018.grozījumi
Piedāvājumu iesniedz līdz 18.09.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Atbildes uz jautājumiem 1
Atbildes uz jautājumiem 2
Atbildes uz jautājumiem 3
Rezultāti
DAP 2018/35 AK 19.07.2018. Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana
Piedāvājumu iesniedz līdz 08.08.2018. plkst.10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/34 AK 17.07.2018. Skujkoku un lapu koku jaunaudžu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošos mežos Rāznas Nacionālajā parkā
Piedāvājumu iesniedz līdz 06.08.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/39 MI 17.07.2018. Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 01.08.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2018/37 MI 17.07.2018. Datortehnikas piederumu iegāde, datortehnikas remontdarbu pakalpojumi un informācijas terminālu apkopes pakalpojumi
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 31.07.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/36 MI 17.07.2018. Siguldas serpentīna būvdarbu konstatēto defektu novēršana
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 30.07.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/32 MI 11.07.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 23.07.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/33 AK 11.07.2018. Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.08.2018. plkst. 10.00
Rezultāti 1.,3.daļa
Rezultāti - 2.daļa

Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2018/31 MI 20.06.2018. Niedru jumta seguma remonts DAP PRA, “Meža māja”, Jūrmala
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 06.07.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/29 AK 19.06.2018. Meža inventarizācija, dabas vērtību inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm
Piedāvājumu iesniedz līdz 05.07.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2018/30 MI 13.06.2018. Bezceļu tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 26.06.2018. plkst. 11.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/28 SP 08.06.2018. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde
Pamatojums par procedūras izvēli
 
Rezultāti - 1., 2. daļa
Rezultāti 3. daļa
Līgums 1. daļa
Līgums 2. daļa
Līgums 3. daļa
DAP 2018/26 AK 06.06.2018 Uzturēšanas un remonta darbi  Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 26.07.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums 1.daļai
Līgums 2.daļai
Līgums 3.daļai
DAP 2018/27 MI 31.05.2018. Bezceļa tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu iesniedz līdz 11.06.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/25 SP 29.05.2018. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos Salacgrīvā
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/24 SP 24.05.2018. Dendroloģisko stādījumu izvērtējums, rekomendāciju sniegšana robežu koriģēšanai
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/23 MI 17.05.2018. Līgatnes dabas taku ceļu topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izveide, zemes ierīcības projekta izstrāde un īstenošana
Piedāvājumu iesniedz līdz 30.05.2018. plkst. 10.00
Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/22 MI 17.05.2018. Informatīvo materiālu druka
Piedāvājumu iesniedz līdz 30.05.2018. plkst. 10.00
 
Rezultāti 1.,2.,3.daļa
Līgums 1.,2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2018/21 MI 15.05.2018. Bezceļa tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu iesniedz līdz 28.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/20 MI 09.05.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniedz līdz 23.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti 1., 3. daļa
2. un 4. daļā
Līgums 2.daļa
Līgums 4.daļa
DAP 2018/19 MI 07.05.2018. Tehniskās apsardzes un ugunsaizsardzības pakalpojums DAP Pierīgas reģionālās administrācijas īpašumā “Meža māja”, Jūrmala ar 14.05.2018. precizējumiem
Piedāvājumu iesniedz līdz 21.05.2018. plkst. 10.00.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/18 MI 02.05.2018. Garāžas telpu elektroinstalācijas remonts un sadales skapju sakārtošana
Piedāvājumu iesniedz līdz 15.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/17 MI 27.04.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.05.2018. plkst. 10.00.
Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/16 AK 26.04.2018. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās (2018.-2020. gads) un zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.-2020. gads)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 01.06.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 1., 2.daļa
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2018/14 AK 23.04.2018. Dendroloģisko stādījumu izvērtējums, rekomendāciju sniegšana robežu koriģēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.05.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2018/13 AK 23.04.2018. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos Līgatnē, Salacgrīvā un Siguldā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.05.2018. plkst. 10:15
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 1., 2.daļa
Rezultāti 3., 4. un 5. daļā
Līgums 3.daļa
Līgums 4.daļa
Līgums 5.daļa
DAP 2018/12 AK 18.04.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde ar 27.04.2018 grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.05.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 2., 3. un 6. daļā
Rezultāti 1., 4., 5., 7. un 8. daļā

Līgums 1. daļa
Līgums 4.daļa
Līgums 5. daļa
Līgums 7. daļa
Līgums 8.daļa
DAP 2018/15 MI 18.04.2018. 4 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru
Piedāvājumu iesniedz līdz 03.05.2018. plkst. 10.00.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/11 AK 17.04.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām ar 26.04.2018. grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.05.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/08 AK 03.04.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.05.2018. plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
Rezultāti
Līgums 1.daļai
Līgums 2. daļai
 
DAP 2018/10 AK 29.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dzīvnieku barības piegāde (ar 20.04.2018. grozījumiem)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.05.2018. plkst. 10:00
Rezultāti 1., 2., 3., 5.daļai
Rezultāti 4. un 6. daļā
Līgums 1.daļai
Līgums 2.daļai
Līgums 3.daļai
Līgums 4.daļai
Līgums 5.daļai
Līgums 6.daļai
DAP 2018/9 AK 23.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Sešu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 25.04.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 3. un 6.daļā
Rezultāti 2., 4. un 5.daļā
Līgums 1. daļai
Līgums 2. daļai
Līgums 3. daļai
Līgums 4. daļai Līgums 5. daļai
Līgums 6. daļai
DAP 2018/5 AK 06.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Sugu aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai "Dzeņi"
Piedāvājumu iesniedz līdz 04.04.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/7 MI 02.03.2018. Drukas pakalpojumi
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.03.2018. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/6 MI 28.02.2018. Kvadracikla un piekabes iegāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.03.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2018/4 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Piejūra"
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
 
DAP 2018/3 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dienas putnu fona monitorings (2018.-2020. gads), plēsīgo putnu fona monitorings (2018.-2020. gads) un nakts putnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs (2018.-2020. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.15 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2018/2 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.-2019. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/1 AK 24.01.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi (precizēts 02.02.2018.)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.02.2018. plkst. 10:00
Rezultāti 1., 3.daļa
Rezultāti 2., 4., 5.daļa
Līgums_1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums  4.daļa
Līgums 5.daļa