LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2019. gada iepirkumi
No 2019.gada 1.janvāra pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietnē valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par plānotajiem iepirkumiem, iepirkuma procedūras dokumentus, informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām, izbeigtajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Informācija par iepriekšējo gadu iepirkumiem:
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018.