LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Iznomātie nekustamie īpašumi
Īpašums Platība (ha) Nomnieks Līguma noslēgšanas datums Līguma beigu datums
„Gaujas NP Līgatnes pagasts”, ar kadastra Nr.42620010137, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42620010137 0,12 ha Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gaujas mežs” 14.08.2020. 27.07.2025.
 
„Šlīteres mežniecība”, kadastra Nr. 88500030055, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030079 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030055;     „Slīteres valsts rezervāts” kadastra Nr. 88500020159, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030067;
„Siliņi”, kadastra Nr. 88620020201, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620020201;
„Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr. 88620050102, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620010167 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620010107;
14,31 ha SIA "Kaugas" 09.03.2020. 02.03.2025.
“Moricsalas dabas rezervāts”, kadastra Nr. 98740090006, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740090006
„Zvaigznītes”, kadastra Nr. 96520060217, Dikļu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96520080117 29,2 ha Jānis Kazaks 04.10.2019. 09.09.2029.
„Randu pļavas”, kadastra Nr. 66350010040, Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagastā, ietilpst dabas liegumā “Randu pļavas”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 663500100408002 un  6635001004008001 17,2 ha Mārtiņš Smilts 01.10.2019. 30.09.2024.
Informācijas centra ēkas bēniņi, Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 80150010601003 ~120m2 Biedrība “Ozollīči” 24.05.2019. 23.05.2029.
„Valsts meži - pie Gaujas”, kadastra Nr. 96880050061, Vaidavas pagasta, Kocēnu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96880050061 1,2 ha Andis Kārkliņš 24.04.2019. 17.04.2024.
„Gaujas NP Priekuļi”, kadastra Nr. 42720010067, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42720010065 1,86 ha Andis Kārkliņš 24.04.2019. 17.04.2029.
“Gaujas NP Kocēni”, kadastra Nr. 96640160070, Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640140117 7,74 ha Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Kārļi” 24.04.2019. 17.04.2029.
“Slīteres bāka”, kadastra Nr. 88500030061, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061004, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061014 0,2 ha Biedrība “Zaļā doma” 30.04.2019. 30.04.2025.
“Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kūts ar būves kadastra apzīmējumu 88500030055006 216,3kvm SIA “Alis W” 01.04.2019. 18.05.2023.
“Lūznavas mežs”, kadastra Nr. 78680020414, zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 003 0102 4,22 ha SIA Kadiķis D" 26.07.2018. 19.07.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740090069 5,3 ha Raiskuma pagasta V.Uzulēna zemnieku saimniecība "Virši" 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740080268 0,19 ha Modris Miezītis 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Straupe”, kadastra nr. 42820040284,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090087, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090086, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090084

3,00 ha
2,49 ha
1,65 ha
Andis Kārkliņš 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Liepa”, kadastra Nr. 42600010082, zemes vienības daļa 426000100598001 1,69 ha Andris Klepers 04.06.2018. 03.06.2028.
“Kārļukalns”, kadastra Nr. 42460050108, zemes vienības kadastra apzīmējums 42460050108 6,6 ha Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA SMĪDES 1" 04.06.2018. 03.06.2028.
"Liepājas ezers", kadastra Nr. 17000410472, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004 , zemes vienības daļa 170002600048001 0,2631 ha Liepājas pilsētas pašvaldība 08.06.2018. 07.06.2027.
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050146
“Mārītes”, kadastra Nr. 42620030132,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620030132
“Jauntērces”, kadastra Nr. 42110050041,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42110050042

9,06 ha
 
0,55 ha
 
1,5 ha
SIA" Ripolauks" 04.06.2018. 04.06.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra 1,86 ha Valda Indrēvica 04.06.2018. 03.06.2028.
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050170,

zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050046


1,00 ha
3,05 ha
Biedrība "Kumada"
 
04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas Nacionālais parks”, kadastra Nr. 96620060258, zemes vienības kadastra apzīmējums 96620060258 0,9 ha Pēteris Šīrants 04.06.2018. 03.06.2023.
“Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr. 88500020159, zemes vienības kadastra apzīmējums 88500010072
“Slīteres Valsts rezervāts” , kadastra Nr. 88620050102, zemes vienības kadastra apzīmējums 88620040100
2,3 ha
5,2 ha  
SIA “Alis W” 21.05.2018. 18.05.2023.
“Brīvības iela 35” kadastra Nr. 70700070468, zemes vienības kadastra apzīmējums 70700070468 0,3845 ha SIA “Carbon energy systems” 10.04.2018. 10.04.2023.
“Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr. 80880010121 zemes vienības kadastra apzīmējums 80880010142, zemes vienības daļa 808800101428001 0,2681 ha Akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli" 08.02.2018. 08.02.2048.
“Ģipslavas”, kadastra Nr. 42660010004,  zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010004 15,0 ha ZS "Druvas" 30.05.2016. 30.05.2021.
“Ķemeri 6104”, kadastra Nr. 13000266104, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266104 0,61 ha SIA "Sanare KRC Jaunķemeri" 10.08.2016 10.08.2026.
“Purmaļi”, kadastra Nr. 42660010068 zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010068 13,0 ha ZS "Kārtužu muiža" 30.05.2016. 30.05.2021.
“Pils sala”, kadastra Nr. 09000120060,  zemes vienības kadastra apzīmējums 09000120017 0,172 ha Jelgavas pilsētas dome 30.12.2016. 30.12.2026.
“Liepājas ezers”, kadastra Nr. 17000410472, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004 0,0108 ha Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 30.12.2016. 30.12.2025.
“Būšnieku ezers”, kadastra Nr. 27000320241 zemes vienības kadastra apzīmējums 27000320241 0,1951 ha Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" 20.12.2016. 20.12.2026.
“Jūras piekrastes josla”, Kadastra Nr. 13000250025, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000250202 0,013 ha Jūrmalas pilsētas dome 05.10.2016. 05.10.2025.
“Papes ezers”, kadastra Nr. 64840020001 zemes vienības kadastra apzīmējums 64840020001 0,51 ha Rucavas novada dome 27.06.2016. 27.06.2031.
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gūtmaņalas informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvietas “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004. 0,85 ha 206,3 m2 3512,00 m2 Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra" 25.01.2016. 24.01.2021.
Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Līgatnes dabas taku informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003 1,22 ha 209,90 m2 Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs” 05.01.2016. 04.01.2021.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Straupe”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā ar kadastra nr. 42820040284 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087 daļas. Ēka-pacēlāja māja ar kadastra apzīmējumu 42820090087001 un inventāra noliktava ar kadastra apzīmējumu 42820090087002, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087. 0,21 ha 40,9 m2 Līgatnes novada dome 02.09.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150023904 daļas. 2,4373 ha Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas. 0,35 ha Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010401 daļa un uz tās esošās būves “Kiosks” ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 un “Nojume” ar kadastra apzīmējumu 80150010501002 Anita Linde 07.07.2015. 31.10.2020.
Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.54860010020, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860010020 un 54860010404. 8,50 ha SIA "Plostmuižas lāči" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamais īpašums “Bažciems 0101”, kadastra nr.13000220101, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 13000220101. Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.90820100254, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90820070015. 7,9 ha Nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma „Tīreļi” ar kadastra Nr. 90800050009, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  90800050009, un īpašuma „Ķemeru mežniecība” ar kadastra Nr. 90800050011, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 90800050011. 4.7 SIA “Rabarbers-BR” 05.06.2015. 30.06.2021.
Nekustamais īpašums “Jaunķemeri 2118” ar kadastra nr. 13000252118. 2955,00 m2 Krievijas Federācijas Prezidentu lietu pārvaldes Federālā valsts budžeta iestāde "Atveseļošanās komplekss "BOR"" 27.09.2013. 27.09.2062.
Nekustamais īpašums “Gneiss”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54860010401. 105,4 ha SIA "Gneiss" 30.04.2013. 31.12.2022.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 88780030124 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88780030952 daļa 1400,00 m2 Mērsraga novada dome 12.03.2013. 12.03.2023.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr.80150020053, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 80150020101 daļa 650,00 m2 SIA “Abedīšanas birojs Sigulda” 14.02.2013. 30.01.2023.