LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LIFE TA GMNature
LIFE Vides apakšprogramma, Integrētais projekts

       Horizon 2020                 
 
Tehniskās palīdzības projekts Integrētā projekta izstrādei – Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā
Technical Assistance project for Development of an Integrated project - Governance and Management of the Natura 2000 protected Areas Network in Latvia
 
Projekts Nr. 881586 LIFE TA GMNature
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Ieva Saleniece
Dabas aizsardzības pārvalde
E-pasts: ieva.saleniece(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 20 142 828
 
Projekta koordinatore: Inga Pikšena, Dabas aizsardzības pārvaldes projektu koordinatore
E-pasts: inga.piksena(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 26 392 352
 
Projekta finansiste: Santa Mince, Dabas aizsardzības pārvaldes grāmatvede – finansiste
E-pasts: santa.mince(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29 189 834

 


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Dabas aizsardzības sistēma Latvijā
.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Izstrādāt kvalitatīvu un konkurētspējīgu LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikumu Prioritāro rīcību plāna ieviešanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
 
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
 • Projekta vadība un Integrētā pieteikuma izstrādes koordinēšana:
  • Integrētā projekta pieteikuma izstrādes darba grupas, regulāras tikšanās ar potenciālajām partneru organizācijām, iesaistīto institūciju informēšana.
  • Pieredzes apmaiņa un citu ES valstu pieredzes izpēte.
  • Projekta atskaite.
  • Projekta Vadības grupas sanāksmes.
 • Informācijas analīze un ieteikumu izstrāde Integrētā projekta aktivitātēm:
  • Prioritāro rīcību plāna izpēte un ieteikumu sagatavošana aizsargājamo sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Integrētā projekta ietvaros.
  • Dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmas pārskats.
  • Pašreizējās invazīvo sugu pārvaldības Latvijā informācijas analīze.
  • Informācijas analīze un ieteikumu izstrāde dabas aizsardzības informācijas tehnoloģiju jomā.
  • Kompensācijas mehānismu izpēte un ieteikumu izstrāde sistēmas pilnveidei.
  • Mērķa grupu analīze, iesaistes nodrošināšana.
 • Integrētā projekta finanšu plānošana un risku analīze:
  • Finanšu plāna izstrāde un risku analīze.
  • Papildinošā finansējumu avotu apzināšana.
 • Integrētā projekta pieteikuma sagatavošana
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
 • Izstrādāts un iesniegts Eiropas Komisijā LIFE Vides apakšprogrammas Integrētā projekta pieteikums “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” / “Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia” / LatViaNature.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
881586
ĪSTENOŠANAS LAIKS
01.12.2019. – 30.06.2020.
FINANSĒJUMA AVOTS
LIFE
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
96 792,20 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija