LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
VARAM teritoriju sakopšana
 
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds
 

Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 1-08/118/2020
 
VARAM īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšana
 


KONTAKTINFORMĀCIJA
 

Projekta vadītāja: Artūrs Jansons, Dabas aizsardzības pārvalde
E-pasts: arturs.jansons@daba.gov.lv
Tālr.: +371 29143115


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Vides aizsardzība – videi nodarīto kaitējumu mazināšana/novēršana.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Sakopt no sadzīves atkritumiem un būvgružiem piesārņotās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īpašumā esošās 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Dabas liegums (DL) Lielupes grīvas pļavas
DL nozīmīgākā vērtība ir palienes pļavas. Vietām teritorijā notikusi neatļauta atkritumu un būvgružu izbēršana, teritoriju piesārņo makšķernieki un atpūtnieki. Agrāko mazdārziņu vietās nav aizvākti ar tiem saistīti atkritumi, kas piesārņo ainavu un kavē pļavu atjaunošanos. Lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanos, nepieciešams no teritorijas izvākt izgāztos sadzīves un dārza atkritumus, kā arī aizvākt būvgružus no lieguma teritorijas.
 

Ķemeru Nacionālais parks.

Pār Kauguru kanālu uzceltais betona tilts finansējuma trūkuma dēļ nav ticis uzturēts atbilstošā tehniskā stāvoklī un tā ekspluatācija vairs nav iespējama un ir bīstama. Projekta ietvaros paredzēts sakopt teritoriju, nojaucot tilta paliekas un aizvācot būvgružus.

» PLĀNOTIE REZULTĀTII
Līdz 31.12.2020 veikta trīs nekustamo īpašumu, kas atrodas divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, sakopšana un atbrīvošana no būvgružu un sadzīves atkritumiem.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/118/2020
ĪSTENOŠANAS LAIKS
3 mēneši (01/10/2020-31/12/2020)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
30 000  EUR finansējums no LVAF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija