LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Projekti
Kohēzijas fonds
Dabas skaitīšana


INTERREG
V-A Latvia – Lithuania  Atvērtā ainava
V-A Estonia – Latvia  GroundEco
V Central Baltic  Baltic wings
V-A Central Baltic  Mežtaka

 
LIFE Nature +
CoHaBit
Hydroplan

LIFE+ Environment
Ekosistēmu pakalpojumi

LIFE Climate Action
REstore

Nacionālie fondi
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
Atbalsts Dabas skaitīšanai
Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība
EUROPARC konference Latvijā
Piesārņojuma likvidācija Vējupītes gravā
Trīs animācijas īsfilmas
 
Valsts zivju fonds (VZF)
Tehnika zivju resursu aizsardzībai


Īstenotie projekti