Mežtaka
Interreg V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu programma 2014.-2020.  gadam
 
         

 
Pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka"
CB779 The Forest Trail
 

 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore Dabas aizsardzības pārvaldē: Inga Pikšena
E-pasts: inga.piksena(at) daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 36392352

Projekta eksperts Dabas aizsardzības pārvaldē: Rolands Auziņš
E-pasts: rolands.auzins(at) daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 29365307
 
     

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos.
 

ĪSS APRAKSTS

Projekta ietvaros ir plānots izveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai – divu valstu galvaspilsētām, kuru vēsturiskajiem centriem ir UNESCO statuss.
Mežtaka sāksies Rīgā, Latvijā ies cauri Gaujas nacionālajam parkam, Ziemeļgaujai un Veclaicenei. Igaunijā turpināsies cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un tālāk pa Ziemeļigaunijas kastu - līdz Tallinai. Mežtakas ~1050 km maršruts tiks sadalīts 50 atsevišķos vienas dienas gājiena posmos pa ~20 km dienā. Mežtaka iekļaus visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas dabas elementus – augus, zvērus, sēnes u.c. To varēs iet dažādos gadalaikos – pavasaros, kad Gaujas krastos ziedēs ievas, vasarās, kad Peipusa un Ziemeļigaunijas piekrastē varēs doties peldēt, gan rudeņos, kad upju ielejas krasti slīgs rudens lapu zeltā. Maršrutā Igaunijas daļā ietilps Lahemā nacionālais parks un Ziemeļigaunijas krasts, kas ir Baltijas valstu iespaidīgāko akmeņu, ūdenskritumu un klinšu zeme.
     

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir izveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai.
 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

Izstrādāt vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai.
Ieviest un pārbaudīt izstrādāto metodiku izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā, cieši sadarbojoties projekta partneriem.
Paaugstināt sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.
     
PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS
Pārgājienu maršruta "Mežtaka" izveide ietver takas maršruta plānošanu, piesaistot ieinteresētās puses, takas apsekošanu un pārbaudi, trūkstošo posmu un pakalpojumu noteikšanu, saskaņošanu, iezīmēšanu, marķēšanu, kā arī informācijas stendu, virziena norāžu un informatīvo zīmju uzstādīšanu tūristu orientēšanai.
    

PLĀNOTIE REZULTĀTI

           

ĪSTENOTĀJI 

 
VADOŠAIS PARTNERIS
SADARBĪBAS PARTNERI
Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
VAS “Latvijas valsts meži” (Latvija)
Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
Igaunijas Lauku tūrisma organizācija (MTÜ Eesti Maaturism) (Igaunija)
NVO “Peipsimaa Turism” (Igaunija)
NVO “Setomaa Turism” (Igaunija)
NVO “Okokuller” (Igaunija)
ASOCIĒTAIS PARTNERIS Pohja- Eesti Turism (Igaunija)
 
           

PAMATDATI 

 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
CB779
ĪSTENOŠANAS LAIKS
27 mēneši (01.04.2019. – 30.06.2021.)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
1 215 720,00 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
ERAF finansējums (Interreg V – A Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020. gadam) 960 418,80 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija, Igaunija
ABREVIATŪRA
The Forest Trail / Mežtaka
PROJEKTA MĀJAS LAPA
Izstrādes procesā
           

AKTUALITĀTES

Šobrīd maršruta izveidei un attīstībai var sekot sociālajā tīklā Facebook.com/meztaka. Tur atradīsiet visu aktuālo informāciju par maršrutu un tajā veiktajām aktivitātēm.
No š.g. 1. jūnija līdz septembra beigām notiks Mežtakas apsekojumu pārgājieni, kuros ikviens ir aicināts piedalīties (12 – 27 km dienā). Mežtaku visā garumā ies un gājienus vadīs Lauku ceļotāja eksperts Juris Smaļinskis, kurš arī dalībniekiem stāstīs par mežu, dabu, sugām un apkaimē esošajām kultūrvēstures vērtībām. Apsekojuma pārgājienu laikā katrai dienai tiks veidoti detalizēti maršruta apraksti, kas projekta gaitā būs pieejami Mežtakas ceļvedī un interneta vietnē.
Apsekošanas datumus un vieta, kā arī līdzgājējiem jāmeklē atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem te: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/919 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu