LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nacionālie fondi
Latvijas vides aizsardzības fonda projekti
Teiču un Krustkalnu hidroloģija - Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
1-08/446/2015

Tehniskie risinājumie biotopu atjaunošanai - Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos "Randu pļavas" un "Liepājas ezers" un Rāznas Nacionālajā parkā
1-08/443/2015
 
Jaunie Reindžeri - Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT)
1-08/446/2015
 
DAP kapacitāte - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) kapacitātes celšana Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016
 
Normatīvie akti - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā
1-08/445/2015
 
Alejas - Aleju apsekošana un izvērtēšana
1-08/447/2015
 
Gaujas nacionālajam parkam 40 / Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 
 
Slīterei – 90 / Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei – 90”
1-08/52/2012
 
ĪADT īsfilmas / Reprezentatīvu filmu izveide par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā USB datu nesējā
1-08/55/2012
 
Dabas izglītības centri / Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji
1-08/56/2012
 
Infocentrs "Bērzi" / Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”
1-08/62/2012
 
Kaņiera ezera profilēšana / Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana
1-08/69/2012
 
Kūdras ciema meliorizpēte / Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
 1-08/139/2013
 
Najāda / ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas (Najas tenuissima) atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai
1-08/70/2012
 
VES izvērtējums / Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
1-08/71/2012
Zivju fonda projekti
Nārsta vietas paplašināšana Raķupē
 
Izstāde LASIS GODĀ CELTS - Izstādes LASIS GODĀ CELTS izveidošana Salacgrīvā
 
Pīkstes izpēte - Pīkstes Misgurnus fossilis resursu izpēte un ietekmējošie faktori dabiskās un antropogēni ietekmētās ūdenstilpēs
 
4 gadalaiki / Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī
 
Zivju ceļi / Zivju migrācijas ceļu attīrīšana