LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Atbalsts Dabas skaitīšanai
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/288/2017
Atbalsta un izpratnes veicināšana par Dabas skaitīšanu
jeb
Atbalsts Dabas skaitīšanai
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Elīna Ezeriņa
E-pasts: elina.ezerina(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 26789874


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Nodrošināt efektīvu divvirzienu komunikāciju par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”, kura aktivitātes aptver gan valsts, gan arī ap 300 000 Latvijas privāto zemju kadastra vienību īpašniekus, lai mazinātu projekta norises riskus un veicinātu pozitīvu Latvijas iedzīvotāju iesaisti Latvijas dabas vērtību apzināšanā.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  • Nodrošināt Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā zemes īpašnieku, pašvaldību, dažādu organizāciju informētību un izpratni par KF projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”;
  • Organizēt tikšanās pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām;
  • Nodrošināt atbilžu sniegšanu par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” zemju īpašniekiem, iesaistītajām organizācijām un sabiedrībai; Informatīvo materiālu, tostarp infografiku, izstrāde.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  • Nodrošināta efektīva divvirzienu komunikācija starp Pārvaldi un Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā zemes īpašniekiem, pašvaldībām, dažādu organizāciju pārstāvjiem u.c., veicinot viņu izpratni un atbalstu plānotajām dabas skaitīšanas aktivitātēm KF projektā “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”;
  • Noorganizētas ne mazāk kā četras informatīvas tikšanās dažādās pašvaldībās;
  • Īstenotas mediju attiecības – noorganizēts mediju pasākums, intervijas, sniegtas atbildes uz mediju jautājumiem, sagatavotas un izsūtītas ne mazāk kā četras preses relīzes;
  • Izstrādātas vadlīnijas klientu apkalpošanai Pārvaldē;
  • Nodrošināta ienākošo zvanu un vēstuļu reģistrēšana, laicīga atbilžu sniegšana zemju īpašniekiem, iesaistītajām organizācijām un sabiedrībai par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”;
  • Izstrādāta vismaz viena infografika, kura publicēta DAP mājaslapā, “Dabas skaitīšanas” projekta mājaslapā un sociālajos tīklos.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/288/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
(01.09.2017. - 31.12.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 9400 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas aizsardzības pārvalde