LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Avotu apsaimniekošanas plāni
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/59/2017
Ģēoloģisko dabas pieminekļu "Dzērves Bērziņu avoti" un "Bārbeles sērūdeņraža avots" apsaimniekošanas plānu izstrāde
jeb
Avotu apsaimniekošanas plāni
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Ilze Sabule
E-pasts: ilze.sabule@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26167297


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
» PROJEKTA MĒRĶIS
Izstrādāt apsaimniekošanas plānus dabas pieminekļu “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” teritorijas sakārtošanai.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Veikt dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu.
  2. Veikt detalizētu dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” teritorijas ģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti.
  3. Izstrādāt dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” teritorijas apsaimniekošanas plānu, tai skaitā, labiekārtojuma infrastruktūras plānu.
  4. Veikt dabas pieminekļa “Bārbeles sērūdeņraža avots” teritorijas apsaimniekošanas plānu, paredzot tajā sērūdeņraža veidošanos nodrošinošu purva biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumus.
  5. Sagatavot ģeoloģisko dabas pieminekļu “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumus, kas tiek pamatoti ar projektā veikto izpētes pasākumu rezultātiem un iesniegt priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Sagatavota topogrāfiskā karte ģeoloģiskajam dabas piemineklim “Dzērves Bērziņu avoti”.
  2. Sagatavots pētījums ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti”, kas sniegs atbildes uz vairākiem aktuāliem jautājumiem un apsaimniekošanas nepieciešamību.
  3. Sagatavots pētījums ĢDP “Bārbeles sērūdeņraža avots”, kas sniegs atbildes uz vairākiem aktuāliem jautājumiem un veicamajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
  4. Izstrādāti individuālie ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” teritoriju izmantošanas un aizsardzības noteikumu projekti iesniegšanai VARAM.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/59/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
9 mēneši (03.04.2017. - 15.12.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 25 600 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija