Nacionālie fondi
Valsts budžeta programma
Latvijas vides aizsardzības fonds
Apakšprogramma "Nozares vides projekti"

Valsts zivju fonds