LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Daba un cilvēks
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/10/2017
Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
jeb
Daba un cilvēks
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Elīna Ezeriņa
E-pasts: elina.ezerina@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26789874


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Sabiedrības izglītošana
» PROJEKTA MĒRĶIS
Stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Tamdēļ projekta laikā paredzēts īstenot aktivitātes aizsardzības statusa, dibināšanas laika un ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā daudzveidīgās ĪADT, kas 2017. gadā, mūsu valsts jubilejas priekšvakarā, atzīmē nozīmīgas gadadienas.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Rīkot trīs zinātniski praktiskas konferences (Ķemeru Nacionālajā parkā, Rāznas Nacionālajā parkā un Ziemeļvidzems biosfēras rezervātā), lai izvērtētu līdzšinējo ieguldījumu teritoriju dibināšanas mērķu īstenošanā (pētījumi dabas, kā arī ilgtspējīga tūrisma, vides izglītības, sociāli ekonomiskajā un citās jomās) un diskutētu par nākotnes iespējām un vajadzībām, liekot nozīmīgu zinātnisku pamatu teritoriju turpmākai pastāvēšanai un attīstība. .
  2. Organizēt nevalstisko organizāciju forumu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un dabai draudzīgu uzņēmējdarbību reģionā.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Vizuālās identitātes vadlīnijas (grafiskie faili ar dizainā izmantojamajiem elementiem).
  2. Četru veidu reprezentatīvie produkti - simboliskas dāvanas ĪADT vērtību aizsardzībā nozīmīgām personām, kā arī Projekta aktivitāšu dalībniekiem.
  3. Piecu veidu informatīvie (drukātie) materiāli ĪADT atpazīstamību un tūrismu veicināšanai.
  4. 15 informatīvās vides plāksnes/norādes.
  5. Forums ZBR teritorijā esošajām NVO.
  6. Trīs konferences.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/59/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
9 mēneši (01.03.2017 - 15.12.2017)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 35 863 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija