LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dendroloģiskie stādījumi
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/60/2017
ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana
jeb
Dendroloģiskie stādījumi
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Ilze Sabule
E-pasts: ilze.sabule@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26167297


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
» PROJEKTA MĒRĶIS
Izstrādāt vadlīnijas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu ieviešanai, balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, sagatavot divu dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektus, kā arī veikt 10 dendroloģisko stādījumu inventarizāciju dabā, sagatavojot priekšlikumus aizsargājamo dabas teritoriju robežu precizējumiem.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Izstrādāt vadlīnijas valsts nozīmes dabas pieminekļu – dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu sagatavošanai un ieviešanai.
  2. Sadarboties ar zemes īpašniekiem un pašvaldībām un, balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, sagatavot divu dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektus.
  3. Veikt 10 valsts nozīmes dabas pieminekļu – dendroloģisko stādījumu inventarizāciju dabā (izvērtēt stādījumā esošo koku vispārējo stāvokli, sastopamās dabas vērtības, dendroloģisko stādījumu un sagatavot priekšlikumus robežu izmaiņām dabas pieminekļa saglabāšanas nodrošināšanai.
  4. Sagatavot priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Izstrādātas vadlīnijas rekonstrukcijas projektu sagatavošanai.
  2. Izstrādāti rekonstrukcijas projekti diviem dendroloģiskajiem stādījumiem, uz kuru pamata var veikt praktiskas teritorijas apsaimniekošanas darbības.
  3. Dabā inventarizēti 10 dendroloģiskie stādījumi.
  4. Sagatavoti priekšlikumi MK noteikumu Nr.131 grozījumiem.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/60/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
9 mēneši (03.04.2017. - 15.12.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 45 000 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija