LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
EUROPARC konference Latvijā
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/363/2018
EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „With Nature on Your Mind – understanding our values!”
jeb
EUROPARC konference Latvijā
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Artūrs Jansons
E-pasts: arturs.jansons(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29143115


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Starptautiskas - EUROPARC federācijas biedru - gadskārtējā konferences organizēšana Latvijā.
EUROPARC (www.europarc.org) ir lielākā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) intereses pārstāvošā organizācija Eiropā.
» PROJEKTA MĒRĶIS
2019. gada septembrī uzņemt Latvijā 300 līdz 400 citu Eiropas valstu ĪADT pārstāvjus, organizējot gan kopīgo asambleju un konferences plenārsēdes daļu, gan darba grupas, gan arī izzinošās ekskursijas, nodrošinot gan nevainojamu konferences norisi, gan pilnvērtīgas Latvijas dabas un kultūrvēstures mantojuma iepazīšanas iespējas un dalīšanos mūsu vērtīgajā pieredzē šo objektu apsaimniekošanā.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  • Nodrošināt EUROPARC federācijas biedru konferences īstenošanu:
    • ģenerālās asamblejas un plenārsēdes norise ar tulkošanu,
    • darba grupu un ĪADT parku prezidentu sanāksmes norise,
    • marketplace”, ekskursiju, ēdināšanas, nomināciju un Galā pasākuma nodrošināšana,
    • pasākuma publicitātes nodrošināšana, atspoguļojot tā norisi visos galvenajos medijos - informēt un radīt izpratni par konferences norisi, EUROPARC federācijas darbību un Latvijas lomu starptautiskajā sadarbībā dabas saglabāšanas jomā.
  • Sagatavot un iesniegt konferences atskaites EUROPARC federācijai.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Konferences rīkošana ir nenovērtējama iespēja Latvijai nostiprināt savu autoritāti Eiropas dabas saglabāšanas lēmumu pieņēmēju un viedokļu līderu vidū, kā arī izcelt Latvijai nozīmīgas tēmas un problēmas Eiropas līmenī. Tā dos iespēju aktualizēt mūsu valsts prioritātes un vadlīnijas dabas aizsardzībā, augsta līmeņa ekspertu vadībā apspriest izaicinājumus un iespējas šajā jomā, tās padziļināti izskatīt un uzsvērt to nozīmi. Konference būs iespēja izcelt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas autoritāti un informēt par nozares sasniegumiem.
Konference piesaista augsta līmeņa Eiropas institūciju, tostarp, Eiropas Savienības Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāra interesi, un to apmeklē augsti stāvošas Eiropas Komisijas amatpersonas.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/363/2018
ĪSTENOŠANAS LAIKS
10 mēneši (01/01/2019-30/10/2019)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
99 982 EUR finansējums no LVAF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija, Jūrmala, Ķemeru Nacionālā parka apkārtne