LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Grebļakalna sugas
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/9/2017
Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā
jeb
Grebļakalna sugas
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Guntis Akmentiņš
E-pasts: guntis.akmentins@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26473408


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
» PROJEKTA MĒRĶIS
Apsaimniekot tauriņu sugai - esparsetu zilenītim vienīgo piemēroto dzīvotni ar smiltāju esparseti, lai nodrošinātu labvēlīga statusa saglabāšanu sugas dzīvotnei ilglaicīgā laika periodā.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Esparsetu zilenīša un smiltāju esparsetes dzīvotņu apsekošana, inventarizācija, kartēšana, ģeodatubāzes sagatavošana.
  2. Ieteikumu izstrāde esparsetu zilenīša un smiltāju esparsetes dzīvotņu apsaimniekošanai.
  3. Apsaimniekošanas pasākumu veikšana dzīvotnēs.
  4. Sabiedrības informēšana par projekta nozīmi, projekta gaitu un rezultātiem.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Izstrādāts esparsetu zilenīša populācijas un piemēroto dzīvotņu novērtējums, smiltāju esparsetes dzīvotņu novērtējums, sagatavota ģeodatubāze.
  2. Izstrādāti ieteikumi esparsetu zilenīša un smiltāju esparsetes dzīvotņu apsaimniekošanai.
  3. Veikti apsaimniekošanas pasākumi dzīvotnēs.
  4. Informēta sabiedrība par projekta nozīmi, projekta gaitu un projekta rezultātiem.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/9/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
5 mēneši (15.06.2017. - 31.10.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 3 460 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas liegums "Grebļakalns"