LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kompensācijas
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/11/2017
Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
jeb
Kompensācijas
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Ilze Sabule
E-pasts: ilze.sabule@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26167297


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Uzlabot kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu administrēšanu un informācijas apmaiņu starp valsts iestādēm.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Digitalizēt darbam GIS vidē (kā poligonus) informāciju par Dabas aizsardzības pārvaldes izmaksātajām vienreizējām un ikgadējām kompensācijām par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem un valsts atpirktajiem īpašumiem, kā arī lēmumiem par aizliegumiem veikt mežsaimniecisko darbību.
  2. Izveidot dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” atsevišķu datu slāņus (vienreizējās kompensācijas, ikgadējās kompensācijas, Pārvaldes aizliegtās darbības, atpirktās zemes, meža apsaimniekošanas plāni).
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Veikta lēmumos pieejamās informācijas par kompensācijas piešķiršanu, zemes atpirkšanu vai mežsaimnieciskās darbības aizliegumu digitizēšana.
  2. Izveidoti 5 (pieci) datu slāņi dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/11/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
11 mēneši (01.02.2017. - 15.12.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 29 324 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas aizsardzības pārvalde