LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Laivas un novērošanas kameras
Valsts zivju fonds

1.16.
Laivu un novērošanas kameru iegāde
jeb
Laivas un novērošanas kameras
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Dzintars Ozols
E-pasts: dzintars.ozols(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29189865


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Zivju resursu aizsardzības pasākumi.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Inventāra un mūsdienīga aprīkojuma izmantošana, lai nodrošinātu lašveidīgo zivju – taimiņu (Salmo trutta), Atlantijas laša (Salmo salar), strauta foreļu (Salmo trutta fario) un upes nēģa (Lampetra fluviatilis) aizsardzību Kurzemes reģionālās administrācijas pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpēs.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Laivu un novērošanas kameru iegāde.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Lašveidīgo zivju un upes nēģa aizsardzības režīma kvalitatīva nodrošināšana, kā arī Zvejniecības likumā un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos noteikto prasību ievērošanas efektīva kontrole Kurzemes reģionā.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1.16.
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (04.2017. - 09.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Valsts Zivju fonds (VZF) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
4238,00 EUR finansējums no VZF un 580,43 EUR finansējums no DAP
ĪSTENOŠANAS VIETA
Kurzemes reģionālās administrācijas pārraudzībā esošās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpes.