LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LDT topogrāfija
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/15/2017
Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana
jeb
LDT topogrāfija
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Inta Lange
E-pasts: inta.lange@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26340340


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Izveidot Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfisko plānu (mērogs: 1:500), ko ilgtermiņā paredzēts izmantot teritorijas attīstības plānošanai.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana.
  2. Topogrāfiskā plāna izstrāde un apstiprināšana.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Iegūti digitāli LDT teritorijas topogrāfisko mērījumu dati.
  2. Izstrādāts Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskais plāns, kas apstiprināts atbildīgajās institūcijās.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/15/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (01.04.2017. – 30.09.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 12 000 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Līgatnes dabas takas