LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Mūsdienīga zivju sugu aizsardzība
Valsts zivju fonds

1.15.
Efektīva un mūsdienīga īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
jeb
Mūsdienīga zivju sugu aizsardzība
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Anda Zeize
E-pasts: anda.zeize(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29256225


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Zivju resursu aizsardzības pasākumi.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Nodrošināt efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas - radaru laivai, divus tālummērus, vienu termokameru un divas meža kameras.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Nodrošināt efektīvāku Valsts vides inspektoru darbu, izmantojot iegādāto inventāru.
  2. Palielināt reidu efektivitāti, izmantojot iegādāto inventāru.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju – lašu (Salmo salar), taimiņu (Salmo trutta), upes nēģu (Lampetra fluviatilis) – dabiskās populācijas palielināšanās upēs; sīgu (Coregonus lavaretus) un repšu (Coregonus albula) dabiskās populācijas palielināšanās Latgales ezeros.
  2. Nelegālo zvejas rīku samazināšanās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju upēs un ezeros.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1.15.
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (05.2017. - 10.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Valsts Zivju fonds (VZF) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
8997,00 EUR finansējums no VZF un 1227,50 EUR finansējums no DAP
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latgales reģionālās administrācijas pārraudzībā esošās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpes.