LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nārsta vieta
Valsts zivju fonds

2.36.
Nārsta vietas paplašināšana
jeb
Nārsta vieta
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Dzintars Ozols
E-pasts: dzintars.ozols(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29189865


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Paplašināt nārsta vietu dabas lieguma „Raķupes ieleja” teritorijā, Raķupē.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Paplašināt esošo (mākslīgi ierīkoto) nārsta vietu aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām zivju un nēģu sugām, ieberot un izlīdzinot rupjas grants-oļus 225 m3 apjomā un 20-25 atsevišķus akmeņus (lielums aptuveni 0,5-1 m3), aptuveni 30 m garā Raķupes posmā, dabas liegumā „Raķupes ieleja”.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Uzlabotas nārsta un zivju migrācijas iespējas lašveidīgo zivju – taimiņu (Salmo trutta), strauta foreļu (Salmo trutta fario) un upes nēģa (Lampetra fluviatilis) resursu dabiskai atražošanai.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
2.36.
ĪSTENOŠANAS LAIKS
5 mēneši (06.2017. - 10.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Valsts Zivju fonds (VZF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
7126,90 EUR 100% finansējums no VZF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas liegums „Raķupes ieleja”, Raķupe.