Piesārņojuma likvidācija Vējupītes gravā
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/363/2018
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktu sanācijas darbi, riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālajā parka dabas lieguma zonā
jeb
Piesārņojuma likvidācija Vējupītes gravā
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Alberts Vempers
E-pasts: alberts.vempers(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29169841


 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Vides aizsardzība – videi nodarīto kaitējumu mazināšana/novēršana.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Projekta mērķis ir likvidēt 20. gs. deviņdesmitajos gados radīto mazutveida produktu piesārņojumu Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā Vējupītes gravā, kā arī uzlabot nozīmīgas lašveidīgo zivju nārsta upes – Vējupītes - ekosistēmu.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  • Naftas produktu piesārņojuma likvidācijas darbi Gaujas Nacionālajā parka lieguma zonā Vējupītes krastā - manuāla izrakšana un nogādāšana bīstamo atkritumu apsaimniekotajam.
  • Grunts paraugu noņemšana un laboratoriskā  testēšana Vējupītes krasta un piesārņojuma tuvumā esošai teritorijai.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  • Likvidēts naftas produktu piesārņojums Gaujas Nacionālajā parka lieguma zonā Vējupītes krastā vismaz 13 m3 apjomā.
  • Uzlabota Vējupītes un Gaujas Nacionālā parka ekosistēma.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/21/2019
ĪSTENOŠANAS LAIKS
7 mēneši (01/04/2019-31/10/2019)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
45 500 EUR finansējums no LVAF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija, Siguldas novads, Gaujas Nacionālajā parka lieguma zona, Vējupītes grava