LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rāznas mežu dabiskošana
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/12/2017
Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās
jeb
Rāznas mežu dabiskošana
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Sanita Putna
E-pasts: sanita.putna@daba.gov.lv
Tālr.: +371 27897716


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Dabisko meža biotopu struktūras elementu veidošana DAP valdījumā esošo stādīto egļu monokultūrās RNP teritorijā.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Veikt biotehniskos pasākumus – veidot atvērumus mežaudzē un palielināt mirušās koksnes daudzumu 12 ha lielā platībā.
  2. Sagatavot digitāli informāciju par veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem un ievietot to dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Izstrādāts plāns un tehniskais risinājums, lai panāktu mežaudzes struktūras dažādošanu.
  2. Praktisko darbu realizēšana konkrētajās mežaudzēs.
  3. Veikto apsaimniekošanas pasākumu datu ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.
  4. Sabiedrības informēšana par veiktajiem pasākumiem.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/12/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
10 mēneši (01.03.2017. - 15.12.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 10 000 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Rāznas Nacionālais parks