LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Slīteres pļavu atjaunošana
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/14/2017
Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
jeb
Slīteres pļavu atjaunošana
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Helmuts Hofmanis
E-pasts: helmuts.hofmanis@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26444121


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Veikt pļavu biotopu atjaunošanu Slīteres Nacionālajā parkā 5 hektāru platībā.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Augsnes virskārtas frēzēšana. Koku un krūmu celmu, zaru, sakņu un ciņu frēzēšana līdz augsnes virskārtai, lai tie netraucētu turpmāku platības pļaušanu, zāles novākšanu vai noganīšanu.
  2. Piebraucamā ceļa klātnes labošana.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. 5 ha kopplatībā sagatavota pļava, piemērota pļaušanai.
  2. 100 m kopgarumā salabots ceļš, lai varētu pārvietoties ar traktortehniku.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/14/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
(01.07.2017. - 30.08.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 7500 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Slīteres Nacionālais parks