LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tehnika zivju aizsardzībai
Valsts zivju fonds

1.18.
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
jeb
Tehnika zivju aizsardzībai
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs Mārtiņš Zīverts
E-pasts: martins.ziverts(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29205712


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un nodrošināt efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Iegādāties materiāltehnisko aprīkojumu, lai pilnvērtīgi, ilgākā laika posmā, spētu nodrošināt aizsardzību īpaši aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām zivju un nēģu sugām.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Tiks nodrošināta dabas aizsardzība un dabas resursu ilgtspējīga saglabāšana, kā arī dabiska un tīra vide.
  2. Tiks nodrošināta zivju dabiskā atražošanās un migrācija no Baltijas jūras uz upēm un otrādi, kā arī nodrošināta tiesību aktu ievērošanas uzraudzība ūdenstilpēs.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1.18.
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (05.2018. - 10.2018.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Valsts Zivju fonds (VZF) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
17 906,03 EUR finansējums no VZF un 3 285,80 EUR finansējums no DAP
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpes un ūdensteces