LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tehnika zivju resursu aizsardzībai
Valsts zivju fonds

7.7/128/2019
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
jeb
Tehnika zivju resursu aizsardzībai
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Mārtiņš Zīverts
E-pasts: martins.ziverts(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29205712

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Ūdens aizsardzība, zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un nodrošināt efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Iegādāties materiāltehnisko aprīkojumu, lai tiktu efektivizēts valsts vides inspektoru darbs, tādējādi pilnvērtīgāk ilgākā laika posmā nodrošinot aizsardzību īpaši aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām zivju sugām.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Ar atbilstoša materiāltehniskā aprīkojuma iegādes palīdzību vides inspektori īstenos zivju resursu kontroli, nelegālo zvejas rīku samazināšanu un veicinās īpaši aizsargājamo zivju dabisko populāciju palielināšanos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpēs.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
7.7/128/2019
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (01/05/2019 – 31/10/2019)
FINANSĒJUMA AVOTS
Valsts Zivju fonds (VZF) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
39 562,63 EUR finansējums no VZF un 18 289,01 EUR finansējums no DAP
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpes un ūdensteces.