LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Trīs animācijas īsfilmas
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/353/2018
"Dabā ar izpratni" animācijas īsfilmu veidošana
jeb
Trīs animācijas īsfilmas
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Maija Rēna
E-pasts: maija.rena(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29272365


 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Sabiedrības izglītošana jau no mazotnes par labas uzvedības normām dabā.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Asprātīgā un visām paaudzēm saistošā veidā ar animācijas filmu palīdzību veicināt sabiedrības izpratni par saudzīgu attieksmi pret dabas vērtībām, ieteicamajiem un izskaužamajiem uzvedības modeļiem, dodoties dabā.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Trīs animācijas filmas uzņemšana par labas uzvedības normām dabā, lai tādējādi veicinātu izpratni par saudzīgu attieksmi pret dabas vērtībām, dabas daudzveidības saglabāšanu un  aizsargājamām sugām.
Animācijas filmu tēmas:
  1. roņu mazuļi liedagā un rīcība tos sastopot,
  2. atkritumu savākšana aiz sevis dabā, ievērojot principu “ko atnesi, to aiznes”,
  3. invazīvās augu un dzīvnieku sugas.
Īsfilmu tematika izvēlēta, analizējot biežākos un būtiskākos nepareizas rīcības piemērus dabā, ar kuriem ikdienas apgaitu saskaras Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) inspektori, kā arī visbiežāk saņemtos jautājumus un komentārus DAP sociālo mediju kontos.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Projekta laikā tapušās animācijas filmas tiks:
  • demonstrētas projekta noslēguma/animācijas filmu pirmizrādes pasākumā,
  • demonstrētas plašākai auditorijai – bērnu raidījumā Latvijas televīzijā,
  • publicētas sociālo mediju kontos,
  • izplatītas demonstrēšanai on-line medijos un televīzijās,
  • plaši izmantotas DAP dabas izglītības centru īstenotajās dabas izglītības nodarbībās kā mācību materiāls diskusiju veicināšanai.
Animācijas filmu uzņemšana un pieejamība demonstrēšanai plašsaziņas kanālos būs svarīgs ieguldījums sabiedrības izglītošanā, jo ļauj novērst problēmas cēloni, kas ir efektīvāk, nekā cīnīties ar sekām.
Pārkāpumu dabā un nepareizas rīcības novēršana ir tieši atkarīga no katra individuālā uzvedības modeļa maiņas, un katrs izglītojošs materiāls par dabas aizsardzības tēmu ir papildu artava iespējamībai sasniegt vēlamo rezultātu sabiedrības izglītošanā.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/353/2018
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (01/05/2019-31/10/2019)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
32 480 EUR finansējums no LVAF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija