LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zivju bioloģiskā daudzveidība
Valsts zivju fonds

2.6.
Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz zivju bioloģisko daudzveidību
jeb
Zivju bioloģiskā daudzveidība
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinatore: Ilze Sabule
E-pasts: ilze.sabule(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 26167297


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Zinātniskās pētniecības programmas zivsaimniecībā.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Nodrošināt datu ieguvi par zivju daudzveidību un sastopamību meliorācijas sistēmu grāvjos pirms un pēc tīrīšanas darbiem un izvērtēt vai un kā meliorācijas sistēmu tīrīšana ietekmē zivju bioloģisko daudzveidību.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Ihtiofaunas uzskaites veikšana ūdenstecēs visā Latvijas teritorijā (ūdensteču vidējais attālums no Rīgas – 100 km): 12 valsts nozīmes ūdensnotekās, kurās līdz 2019. gadam plānots veikt atjaunošanas vai pārbūves darbus; 8 valsts nozīmes ūdensnotekās, kurās pēdējo 5 gadu laikā ir veikta to atjaunošana vai pārbūve un pirms tam veikta zivju uzskaite.
  2. Novērtēt ūdensnotekas raksturlielumu izmaiņas konkrētajā posmā pēc atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas.
  3. Novērtēt ūdensnotekas ihtiofaunas izmaiņas pēc meliorācijas sistēmu atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas un potenciālos zaudējumus un riskus ihtiofaunai.
  4. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem un datu analīzi, sagatavot ieteikumus meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai, lai nodrošinātu zivju bioloģisko daudzveidību un to aizsardzības stāvokļa uzlabošanu.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Veikta ihtiofaunas uzskaite.
  2. Apkopoti vēsturiskie dati, veikta lauka darbu rezultātu analīze, zinātnisko pētījumu analīze un interpretācija.
  3. Gala atskaite par meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekmi uz zivju bioloģisko daudzveidību.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
2.6.
ĪSTENOŠANAS LAIKS
7 mēneši (04.2017. - 10.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Valsts Zivju fonds (VZF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
5925,80 EUR 100% finansējums no VZF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Visa Latvijas teritorija