Projekti
Kohēzijas fonds
Dabas skaitīšana

INTERREG
V-A Latvia – Lithuania  Atvērtā ainava
V-A Estonia – Latvia  GroundEco
V Central Baltic  Baltic wings
V-A Central Baltic  Mežtaka
LIFE Nature +
CoHaBit
Hydroplan

LIFE+ Environment
Ekosistēmu pakalpojumi

LIFE Climate Action
REstore

Nacionālie fondi
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
Atbalsts Dabas skaitīšanai
SAI “Kūdra” rekultivācijas priekšizpēte
ĶNP mitrāju biotopu atjaunošana
Avotu apsaimniekošanas plāni
Daba un cilvēks
Dendroloģiskie stādījumi
Grebļakalna sugas
Kompensācijas
LDT topogrāfija
Randu hidroloģija
Rāznas mežu dabiskošana
Slīteres pētījumu digitalizēšana
Slīteres pļavu atjaunošana
 
Valsts zivju fonds (VZF)
Tehnika zivju aizsardzībai
Laivas un novērošanas kameras
Mūsdienīga zivju sugu aizsardzība
Nārsta vieta
Zivju bioloģiskā daudzveidība

Īstenotie projekti