Cirsmu izsoles
Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

Juridiskām personām:
Fiziskām personām:
Cirsmas izsoles noteikumi
Veidlapa "Piedāvājums rakstiskai cirsmu izsolei"
Veidlapa "Cirsmas pirkuma līgums"
Veidlapa "Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akts"


 

2020.gada cirsmu izsoles
 
Cirsmu izsoles saraksts 10.03.2020.
Pielikums - dastlapas
Pielikums - masa Zvārtes iezis
Pielikums - izstrādes nosacījumi Zvārtes iezis
Pielikums - platības skice
 
Cirsmu izsoles saraksts 26.02.2020.
Pielikums - dastlapas_Barģu ceļš
Pielikums - dastlapas_Katlāpu ceļš
Pielikums - dastlapas_Līdumnieku ceļš
Pielikums - dastlapas_Ķemeru ceļš
Pielikums - dastlapas_Krimulda
Pielikums - izstrādes nosacījumi_1
Pielikums - izstrādes nosacījumi_2
Pielikums - izstrādes nosacījumi_3
Pielikums - izstrādes nosacījumi_4
Pielikums - izstrādes nosacījumi_5
 
Cirsmu izsoles saraksts 24.01.2020.
Pielikums izsoles sarakstam 24.01.2020.

2019. gada cirsmu izsoles
 
Cirsmu izsoles saraksts 17.12.2019.
Pielikums - dastlapas
Pielikums - ciršanas apliecinājums
Pielikums - izstrādes nosacījumi
Pielikums - krājas aprēķini
 
Cirsmu izsoles saraksts 23.07.2019.
Pielikums - atmežojamās platības shēma (ortofoto)
Pielikums - atmežojamās platības shēma
Pielikums - atmežojamās platības raksturojošie rādītāji
Pielikums - cirsmas izstrādes nosacījumi "Zaļajā purvā"
Pielikums - dambji, grāvji
 
Cirsmu izsoles saraksts 26.06.2019.
Pielikums izsoles sarakstam Sigulda
Pielikums izsoles sarakstam Zaļais purvs
Pielikums shēma Zaļais purvs 1
Pielikums shēma Zaļais purvs 2
Pielikums cirsmu izstrādes nosacījumi
Pielikums dambji, grāvji
Cirsmu izsoles saraksts 08.05.2019.
Pielikums izsoles sarakstam 08.05.2019
 
Cirsmu izsoles saraksts 16.04.2019
Pielikums izsoles sarakstam 16.04.2019

Cirsmu izsoles saraksts 28.02.2019

2018. gada cirsmu izsoles
 
Cirsmu izsoles saraksts 26.03.2018.  (XLSX 17 KB)
Cirsmu izsoles saraksts 09.03.2018.  (XLSX 16 KB)
Cirsmu izsoles saraksts 23.02.2018.  (XLSX 16 KB)