LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
19.12.2019. Iepirkumu vadītāja (-as) vakance
Pieteikšanās līdz 20.01.2020.
 

*************************************************************************
19.12.2019.  Iepirkumu vadītāja(-as) vakance

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams Iepirkumu vadītājs (-a) (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:
 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība tiesību zinātnē vai profesionālās pilnveides izglītība iepirkumu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 3 gadi
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē
 • iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru
Galvenie darba pienākumi:
 • Vadīt un organizēt publiskā iepirkuma procedūras pilnu norises ciklu, tai skaitā konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtēt citu sagatavotos konkursu nolikumus
 • sagatavot iepirkumu nolikumus un iepirkumu līguma projektus
 • organizēt iepirkumu līgumu slēgšanas procedūru
 • organizēt publisko iepirkumu komisijas darbu
 • veikt iepirkumu uzskaiti un iepirkuma dokumentācijas kārtošanu
 • sastādīt iepirkumu plānu, kontrolēt tā izpildi, nodrošināt  plānā nepieciešamo grozījumu veikšanu
 • nodrošināt informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem savlaicīgu ievietošanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī informācijas par rakstveidā noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem ievietošanu iestādes mājas lapā
 • organizēt un veikt iekšējo normatīvo aktu izstrādi iepirkumu jautājumos  
 • sagatavot pārskatus, paskaidrojuma vēstules u.c. materiālus iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojā un citām iesaistītajām pusēm
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus
 • ērtu un komfortablu darba vidi
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī
Mēnešalga: no 952 EUR  līdz 1190 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV ar galveno darbu aprakstu
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.01.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Iepirkumu vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 20.01.2020.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.
 *************************************************************************