LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
27.11.2019. Generāldirektora vietnieka resursu pārvaldības jomā ierēdņa amata vakance
Pieteikšanās līdz 10.12.2019.
 


27.11.2019.  Ģenerāldirektora vietnieka resursu pārvaldības jomā ierēdņa amata vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz ģenerāldirektora vietnieka resursu pārvaldības jomā ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams vadības zinātnēs, inženierzinātnēs vai tiesību zinātnēs);
 • ne mazāk kā 5 gadu pieredze vadošā amatā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, būvniecības, finanšu vadības vai administratīvās vadības jomā;
 • valsts pārvaldi, valsts mantas izmantošanu, finanšu vadību, projektu īstenošanu, darba tiesības un civildienestu regulējošo normatīvo aktu un institūcijas vadības un politikas plānošanas dokumentu pārzināšana, prasme tos piemērot;
 • izpratne par ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu projektu īstenošanu;
 • izpratne par dabas aizsardzības politikas īstenošanu un dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem;
 • vēlamas zināšanas un pieredze personāla vadībā un publisko iepirkumu organizēšanā;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • priekšzīmīga saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • teicamas valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām.
Galvenie darba pienākumi:
 • Plānot, koordinēt un kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu īpašuma pārvaldības, finanšu vadības, publisko iepirkumu, projektu vadības, personāla vadības un lietvedības jomā;
 • Vadīt un kontrolēt pārvaldes turējumā esošo valsts ēku un būvju nekustamo īpašumu (NĪ) pārvaldīšanu un attīstību;
 • Pārraudzīt un attīstīt pārvaldes turējumā esošo valsts zemes NĪ apsaimniekošanu biotopu saglabāšanai un veidošanai, sugu dzīvotņu aizsardzībai;
 • Pārraudzīt un attīstīt finanšu vadības procesu pārvaldē;
 • Nodrošināt pārvaldes personāla vadības stratēģijas izstrādi un vadīt tās ieviešanu;
 • Iniciēt projektu finansējuma piesaisti pārvaldes prioritātēm NĪ apsaimniekošanai un attīstībai;
 • Izvērtēt normatīvo aktu projektus un sagatavot priekšlikumus.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 1528 līdz 1910 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 35. amatu saimē, V līmenī, 13 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Biroja adrese: Sigulda

Motivācijas vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 10.12.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150,
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 10.12.2019

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 
 *************************************************************************