LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
CITES
CITES - The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija).
 
 
Kādēļ radās CITES un kas tas ir?
 
Pēdējā gadsimta laikā pasaulē strauji attīstījusies tirdzniecība un tūrisms, kā arī pieaudzis dzīves līmenis. Tirdzniecības preču klāsts no savvaļas sugām ir plašs, sākot ar dzīviem dzīvniekiem un augiem, beidzot ar dažādiem no tiem gatavotiem izstrādājumiem, tai skaitā pārtikas produktiem, ādas izstrādājumiem, medību trofejām, koksnes, tūristu suvenīriem, Austrumu tradicionālās medicīnas produktiem u.c. Ir aprēķināts, ka katru gadu dažādu savvaļas sugu tirdzniecības apjomi svārstās vairāk kā biljons dolāru robežās. Lielākais patērētāju tirgus ir ASV, Āzija un Eiropas Savienība.
 
Daudzu savvaļas dzīvnieku un augu sugas tiek komerciāli izmantotas lielos apjomos, kas kopā ar citiem faktoriem, piemēram, tādiem kā piemērotu dzīvotņu skaita samazināšanās vai izzušana, rada draudus sugu izdzīvošanai vai noved pie to izmiršanas. Daudzas savvaļas sugas, kas tiek izmantotas starptautiskajā tirdzniecībā, nav īpaši aizsargājamas vai pat tiek audzētas un pavairotas nebrīvē produkcijas ieguvei (piemēram, krokodili, čūskas u.c.), bet CITES nosacījumi nodrošina, ka to izmantošana ir legāla un ilgtspējīga, līdz ar to šie resursi tiks saglabāti arī nākamajām paaudzēm.
 
CITES konvencijas tekstu 1973.gada 3.martā Vašingtonā (ASV) apstiprināja 80 pasaules valstu pārstāvji, bet pati konvencija stājās spēkā 1975.gada 1.jūlijā. Šobrīd CITES konvencijas nosacījumus ar nacionālās likumdošanas palīdzību ievieš jau 181 konvencijas dalībvalstis. Joprojām CITES ir viens no plašākajiem un dalībvalstu skaita ziņā lielākajiem starptautiskajiem līgumiem dabas aizsardzības jomā.
 
CITES ir starptautiska vienošanās starp dalībvalstīm, kuras mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām neapdraud to pastāvēšanu dabā. Tā ar īpašu atļauju sistēmas palīdzību regulē un seko līdzi tirdzniecībai ar vairāk nekā 35 000 savvaļas augu un dzīvnieku, kā arī no tiem gatavotiem izstrādājumiem. Tikai pateicoties CITES daudzu dzīvnieku sugu, piemēram, ziloņu vai degunradžu, populācijas mūsdienās nav izmirušas.