LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
CITES
 
 

Kas ir CITES un kādēļ tā radās?

CITES ir 1973. gada Vašingtonas konvencijas jeb Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām angļu valodas nosaukuma saīsinājums - CITES - The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Pēdējā gadsimta laikā pasaulē strauji attīstījusies starptautiskā tirdzniecība un tūrisms, kā arī pieaudzis dzīves līmenis. Tirdzniecības preču klāsts no savvaļas sugām ir plašs, sākot ar dzīviem dzīvniekiem un augiem, beidzot ar dažādiem no tiem gatavotiem izstrādājumiem, tai skaitā pārtikas produktiem, ādas izstrādājumiem, medību trofejām, koksnes, tūristu suvenīriem, Austrumu tradicionālās medicīnas produktiem, mūzikas instrumentiem u.c. Ir aprēķināts, ka katru gadu dažādu savvaļas sugu tirdzniecības apjomi svārstās vairāk nekā biljons dolāru robežās. Lielākais patērētāju tirgus ir ASV, Āzija un Eiropas Savienība.

 
Daudzu savvaļas dzīvnieku un augu sugas tiek komerciāli izmantotas lielos apjomos, kas kopā ar tādiem faktoriem, kā piemērotu dzīvotņu iznīcināšana, rada draudus sugu izdzīvošanai vai noved pie to izmiršanas. Daudzas savvaļas sugas, kas tiek izmantotas starptautiskajā tirdzniecībā, nav īpaši aizsargājamas vai pat tiek audzētas un pavairotas nebrīvē produkcijas ieguvei (piemēram, krokodili, čūskas u.c.), bet CITES nosacījumi nodrošina, ka to izmantošana ir legāla un ilgtspējīga, līdz ar to šie resursi tiks saglabāti arī nākamajām paaudzēm. Lai panāktu CITES mērķu sasniegšanu dalībvalstis ar īpašu atļauju sistēmas palīdzību regulē tirdzniecību ar vairāk nekā 35 000 savvaļas augu un dzīvnieku sugām, kā arī no tiem gatavotiem izstrādājumiem.
 
CITES konvencijas tekstu 1973.gada 3.martā Vašingtonā (ASV) apstiprināja 80 pasaules valstu pārstāvji, bet pati konvencija stājās spēkā 1975.gada 1.jūlijā. Šobrīd CITES konvencijas nosacījumus ar nacionālās likumdošanas palīdzību ievieš jau 183 konvencijas dalībvalstis. Joprojām CITES ir viens no plašākajiem un dalībvalstu skaita ziņā lielākajiem starptautiskajiem līgumiem dabas aizsardzības jomā.