LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
CITES sugas
Detalizētu informāciju par katru sugu (CITES pielikumi, EK 338/97 pielikumi un ES aizliegumi) var apskatīt interneta vietnē SPECIES+
 
Visas pielikumos iekļautās sugas iespējams apskatīt CITES konvencijas oficiālajā interneta mājas lapā
 
 
CITES konvencijā pavisam ir iekļautas vairāk nekā 30 tūkstoši savvaļas sugu. Atkarībā no to apdraudētības pakāpes CITES konvencijā šīs sugas ir sadalītas trīs pielikumos (I, II, III) savukārt Eiropas Savienības likumdošanā sugas sadalītas četros pielikumos (A, B, C, D).
 
 
CITES I un ES A pielikums:
I pielikums
Iekļautas sugas, kurām draud iznīkšana un kaitē vai var kaitēt tirdzniecība ar tām.
A pielikums
Iekļautas CITES I pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība.
Dzīvnieki:
pandas, himalaju lāči, savvaļas kaķi (tīģeris, gepards, jaguārs, leopards u.c.), primāti (gorilla, šimpanze, giboni, lemuri, kolobusi u.c.), Indijas zilonis un vairākas āfrikas ziloņa populācijas, papagaiļi (amazoni, aras, kakadu u.c.), citi putni (daļa pļēsīgo putnu, pūču, dzērves u.c.), Nīlas krokodils un daudzas citas krokodilu, čūsku u.c. dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 600 sugas).
Augi:
agaves, kaktusi, orhidejas u.c.augi (kopā vairāk nekā 400 sugas)
 
 
 
CITES II un ES B pielikums:
II pielikums
Iekļautas sugas, kurām šobrīd vēl nedraud izmiršana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei.
B pielikums
Iekļautas CITES II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība, kā arī sugas, kas var būt bīstamas vietējām sugām.
 Dzīvnieki:
lāču un savvaļas kaķu sugas, kuras nav iekļautas CITES I un ES A pielikumā, kalitriksi, kapucīni un daudzas citas primātu sugas, vairākas papagaiļu, plēsīgo putnu, pūču, čūsku, krokodilu un citu dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 4000 sugas).
Augi:
orhidejas, kaktusi, tīkkoks un daudzi citi augi (kopā vairāk nekā 14 000 sugas).
 
 
 
CITES III un ES C pielikums:
III pielikums
Iekļautas sugas, kuras ir aizsargātas kādā no dalībvalstīm un kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.
C pielikums
Iekļautas CITES III pielikuma sugas un  tās CITES II pielikuma sugas, kuras nav iekļautas ES B pielikumā. 
Dzīvnieki:
dažas pīļu,  zosu u.c. putnu sugas, dažas čūsku, lidvāveru un antilopju sugas (kopā gandrīz 200 sugas).
Augi:
piecas eksotisku koku sugas.
 
 
ES D pielikums:
D pielikums
Iekļauta daļa CITES III pielikumā iekļauto sugu un citas sugas, kuras nav iekļautas CITES pielikumos, bet kurām ir nepieciešama tirdzniecības uzraudzība.
Dzīvnieki:
dažas čūsku un hameleonu, daudzas jūraszirdziņu sugas, lapsa (kopā vairāk nekā 200 sugas)
Augi:
nedaudz vairāk nekā 50 mazpazīstamas eksotisku augu sugas