CITES sugas Latvijā
Latvijā sastopamas vairākas CITES konvencijas pielikumos iekļautās savvaļas sugas.
 
 
CITES I un ES A pielikums:
I pielikums
Iekļautas sugas, kurām draud iznīkšana un kaitē vai var kaitēt tirdzniecība ar tām.
A pielikums
Iekļautas CITES I un II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība.
Ieskatam dažas sugas:
 

 

 
 
 
CITES II un ES A pielikums:
II pielikums
Iekļautas sugas, kurām šobrīd vēl nedraud izmiršana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei.
B pielikums
Iekļautas CITES I un II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība.
Ieskatam dažas sugas.
 
 
 
 
CITES II un ES B pielikums:
II pielikums
Iekļautas sugas, kuras ir aizsargātas kādā no dalībvalstīm un kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.
C pielikums
Iekļautas CITES II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība, kā arī sugas, kas var būt bīstamas vietējām sugām.
Ieskatam dažas sugas.
 
 
 
 
Latvijā savvaļā sastopamo CITES sugu saraksts
Saraksts izdrukai:  lejupielādēt >> (PDF, 206 KB)
 
 
Sugas nosaukums
Pielikums
 
latviskais
zinātniskais
EK
CITES
Zīdītāji (Mammalia)
ūdrs
Lutra lutra
A
I
 
vilks
Canis lupus
A
II
 
brūnais lācis
Ursus arctos
A
II
 
ziemeļu lūsis
Lynx lynx
A
II
Putni (Aves)
jūras ērglis
Haliaeetus albicilla
A
I
 
lielais piekūns
Falco perearinus
A
I
 
medību piekūns
Falco rusticolus
A
I
 
melnais stārķis
Ciconia nigra
A
II
 
sarkankakla zoss
Branta ruficollis
A
II
 
zivjērglis
Pandion haliaetus
A
II
 
vistu vanags
Accipiter gentilis
A
II
 
zvirbuļvanags
Accipiter nisus
A
II
 
melnais grifs
Aegyptus monachus
A
II
 
klinšu ērglis
Aquila chrysaetos
A
II
 
vidējais ērglis
Aquila clanaa
A
II
 
mazais ērglis
Aquila pomarina
A
II
 
peļu klijāns
Buteo buteo
A
II
 
bikšainais klijāns
Buteo laaopus
A
II
 
čūskērglis
Circaetus aallicus
A
II
 
niedru lija
Circus aeruainosus
A
II
 
lauku lija
Circus cyaneus
A
II
 
stepes lija
Circus macrourus
A
II
 
pļavu lija
Circus pyaaraus
A
II
 
baltgalvas grifs
Gyps fulvus
A
II
 
melnā klija
Milvus miarans
A
II
 
sarkanā klija
Milvus milvus
A
II
 
ķīķis
Pernis apivorus
A
II
 
purva piekūns
Falco columbarius
A
II
 
bezdelīgu piekūns
Falco subbuteo
A
II
 
lauku piekūns
Falco tinnunculus
A
II
 
kukaiņu piekūns
Falco vespertinus
A
II
 
dzērve
Grus arus
A
II
 
plīvurpūce
Tyto alba
A
II
 
bikšainais apogs
Aeaolius funereus
A
II
 
purva pūce
Asio flammeus
A
II
 
ausainā pūce
Asio otus
A
II
 
mājas apogs
Athene noctua
A
II
 
ūpis
Bubo bubo
A
II
 
apodziņš
Glaucidium passerinum
A
II
 
baltā pūce
Nyctea scandiaca
A
II
 
mazā pūcīte
Otus scops
A
II
 
meža pūce
Strix aluco
A
II
 
ziemeļpūce
Strix nebulosa
A
II
 
urālpūce
Strix uralensis
A
II
 
svītrainā pūce
Surnia ulula
A
II
Posmkāji (Arthropoda)
laimiņu dižtauriņš
Parnassius apollo
A
II
Posmtārpi un dēles (Annelida)
medicīnas dēle
Hirudo medicinalis
B
II
Augi (Planta) >> orhidejas (Orchidaceae)
garlapu cefalantēra
Cephalanthera lonaifolia
B
II
 
garkanā cefalantēra
Cephalanthera rubra
B
II
 
zaļā dobziede
Coeloalossum viride
B
II
 
trejdaivu koraļsakne
Corallorrhiza trifida
B
II
 
dzeltenā dzegužkurpīte
Cvpripedium calceolus
A
II
 
Baltijas dzegužpirkstīte
Dactylorhiza baltica
B
II
 
Fuksa dzegužpirkstīte
Dactvlorhiza fuchsii
B
II
 
stāvlapu dzegužpirkstīte
Dactylorhiza incarnata
B
II
 
asinssārtā dzegužpirkstīte
Dactvlorhiza incarnata ssp. cruenta
B
II
 
iedzeltenā dzegužpirkstīte
Dactvlorhiza incarnata ssp. ochroleuca
B
II
 
plankumainā dzegužpirkstīte
Dactvlorhiza maculata
B
II
 
Rusova dzegužpirkstīte
Dactvlorhiza russowii
B
II
 
tumšsarkanā dzeguzene
Epipactis atrorubens
B
II
 
platlapu dzeguzene
Epipactis helleborine
B
II
 
purva dzeguzene
Epipactis palustris
B
II
 
bezlapainā epipogija
Epipoaium aphvllum
B
II
 
ložņu saulenīte
Goodvera repens
B
II
 
odu gimnadēnija
Gvmnadenia conopsea
B
II
 
purva sūnene
Hammarbva paludosa
B
II
 
vienguma hermīnija
Herminium monorchis
B
II
 
Lēzeļa lipare
Liparis loeselii
A
II
 
sirdsveida divlape
Listera cordata
B
II
 
ovālā divlape
Listera ovata
B
II
 
purvāju vienlape
Malaxis monophvllos
B
II
 
parastā ligzdene
Neottia nidus-avis
B
II
 
cepurainā neotiante
Neottianthe cucullata
B
II
 
mušu ofrīda
Ophrvs insectifera
B
II
 
vīru dzegužpuķe
Orchis mascula
B
II
 
bruņcepuru dzegužpuķe
Orchis militaris
B
II
 
zalkšu dzegužpuķe
Orchis morio
B
II
 
deguma dzegužpuķe
Orchis ustulata
B
II
 
smaržīgā naktsvijole
Platanthera bifolia
B
II
 
zaļziedu naktsvijole
Platanthera chlorantha
B
II